Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc Bê tông cốt thép trước khi ép – NB

  0
  2879
   

  (Hosoxaydung.com) – Tham khảo Biên bản nghiệm thu chất lượng cọc BTCT trước khi ép – NB. Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm xây dựng vì nội dung tài liệu bao gồm đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi công các bạn có thể Dowload về tham khảo.Xem thêm :86 mẫu biên bản nghiệm thu công trình

  Mời quý vị tham khảo :Báo giá cọc bê tông
  Mời quý vị tham khảo :Báo giá cọc tre
  Mời quý vị tham khảo :Thuyết minh biện pháp thi công ép cọc

  NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG

  (Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

   

  Công trình: ………………………………………………………………………………………………

  1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu:

  CHẤT LƯỢNG CỌC BTCT TRƯỚC KHI ÉP

  1. Đối tượng kiểm tra: …………………………………………………………………………………
  2. Thành phần tham gia nghiệm thu:
  3. Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây lắp do chủ đầu tư (kỹ thuậtA):

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  1. Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng (kỹ thuật B)

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  1. Thời gian nghiệm thu :

  Bắt đầu  : ……… ngày ……tháng ………Năm 200

  Kết thúc : ………ngày ……tháng ………Năm 200

  Tại : ……………………

  1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện :
  2. Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

  – Căn cứ vào phiếu yêu cầu nghiệm thu số  ………………của doanh nghiệp xây dựng .

  – Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công được duyệt của chủ đầu tư số :

  …………………………………………………………………………………………………………

  – Căn cứ vào những thay đổi thiết kế  đã được chấp thuận ( nếu có) :

  ……………………………………………………………………………………………………………

  – Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng :

  + TCVN 4453 – 1995 : Kết cấu BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

  – Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình: …………………………………………………………………

  – Căn cứ vào các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu

  ……………………………………………………………………………………………………………

  – Căn cứ vào sổ nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các biên bản khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu :

  ……………………………………………………………………………………………………………

  – Căn cứ vào biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng số :

  ……………………………………………………………………………………………………………

  1. Về chất lượng công việc xây dựng :

   

  Số

  TT

  Nội dung kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết quả kiểm tra
  Đạt Không

  đạt

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  -Vị trí cấu kiện (sau khi

  tháo cốp pha)

  -Tiết diện

  -Độ thẳng đứng

  -Độ võng

  -Độ đặc chắc

  -Tình trạng bề mặt (nứt, rỗ)

  -Cường độ thí nghiệm BT

  ………………………………

  ………………………………

  …………………………………

  …………………………………

  …………………………………

  …………………………………

  …………………………………

  …………………………………

  …………………………………

  …………………………………

  …………………………………

  …………………………………

  …………

  …………

  …………

  …………

  …………

  …………

  …………

  …………

  …………

  …………

  ………

  ………

  ………

  ………

  ………

  ………

  ………

  ………

  ………

  ………

  1. Các ý kiến khác nếu có .

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  1. Y kiến của nguời giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc TVGS .

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  1. Kết luận :

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………

  Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

  Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư                                                        Cán bộ kỹ thuật của doanh

  (hoặc của tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi                                   nghiệp xây dựng

  công xây lắp do chủ đầu tư thuê)

   

   

   

   

  Hồ sơ nghiệm thu công việc gồm  :

  • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;
  • Các tài liệu căn cứ để nghiệm thu
  Các dịch vụ Hồ sơ Xây dựng đang cung cấp
  – Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu;
  – Tư vấn lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán;
  – Tư vấn lập hồ sơ quản lý dự án đầu tư, hồ sơ quản lý chất lượng;
  – Tư vấn lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ pháp lý dự án;
  – Tư vấn quyết toán thuế công ty lĩnh vực Thiết kế và Xây dựng.
  Mọi thắc mắc về dịch vụ tư vấn xây dựng liên hệ về Văn phòng Hồ sơ xây dựng
  • Tổng đài tư vấn: 0904.87.33.88
  • Hà Nội: 17 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm
  • Sài Gòn: 169 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
  • Đà Nẵng: 328 Nguyễn Tri Phương , Phường Hòa Thuận Công Quận Hải Châu
  • Website: https://hosoxaydung.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/hosoxaydung
   
  Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây