Biên bản nghiệm thu thiết kế công trình

 

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Phương án công nghệ;
 2. Công năng sử dụng;
 3. Phương án kiến trúc;
 4. Tuổi thọ công trình;
 5. Phương án kết cấu, kỹ thuật;
 6. Phương án phòng chống cháy nổ;
 7. Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao;
 8. Giải pháp bảo vệ môi trường;
 9. Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với từng bước thiết kế xây dựng.

Tham khảo thêm: 86 mẫu biên bản nghiệm thu công trình


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….

 

BIÊN BẢN SỐ ………………………

NGHIỆM THU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

………(ghi tên công trình xây dựng)………...

 • Đối tượng nghiệm thu: (ghi bước thiết kế, đối tượng thiết kế xây dựng công trình)
 • Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 • a) Chủ đầu tư : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

– Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật :………………………………..…..……

 1. b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

– Họ và tên, chức vụ người đại diện  theo pháp luật ….………………………………………

 1. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng ……… năm………

Kết thúc :           ……….  ngày………. tháng……… năm……….

Tại……………………………………………………………………………………….…….

4. Đánh giá hồ sơ thiết kế:

 1. a) Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình : (đánh giá sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt);
 2. b) Về khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình: (đối chiếu theo hợp đồng thiết kế );
 3. c) Về hình thức, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;
 4. d) Các vấn đề khác, nếu có.
 5. Kết luận:

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình;

– Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thiết kế và các kiến nghị khác nếu có.

 

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo           pháp luật và đóng dấu)

CHỦ ĐẦU

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo        pháp luật và đóng dấu)

 

 

Hồ sơ nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình gồm:

– Biên bản nghiệm thu thiết kế và các phụ lục kèm theo biên bản này;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Sankaku S-07 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

1 BÌNH LUẬN

 1. Anh chị muốn Dowload hoặc hỗ trợ trực tiếp vui lòng để lại Email và số điện thoại. Team Hồ sơ xây dựng .com

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây