Biên bản nghiệm thu thiết kế công trình

GIÀN PHƠI THÔNG MINH SIÊU GIẢM GIÁ 2018

01. Giàn phơi thông minh Hoà Phát AIR HT-01 – Giá 850.000đ
02. Giàn phơi Thông minh Star HP999B – Giá 999.000đ
05. Giàn phơi Thông minh Hòa Phát Air 2018 – Giá: 1.590.000đ
03. Giàn phơi Thông minh HP-333 – Giá: 799.000 đ
04. Giàn phơi Thông minh STAR- KS888B – Giá 990.000đ
05. Giàn phơi Thông minh Star KS990 – Giá: 1.390.000đ
06. Giàn phơi Thông minh Hàn Quốc – Giá 1.950.000đ
07. Giàn phơi Thông minh điều khiển từ xa – 8.200.000đ
--------------------------------**0**--------------------------------

VNCDesign chuyên thiết kế biệt thự

Chogianphoi.com chuyên cung cấp giàn phơi chính hãnh

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Phương án công nghệ;
 2. Công năng sử dụng;
 3. Phương án kiến trúc;
 4. Tuổi thọ công trình;
 5. Phương án kết cấu, kỹ thuật;
 6. Phương án phòng chống cháy nổ;
 7. Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao;
 8. Giải pháp bảo vệ môi trường;
 9. Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với từng bước thiết kế xây dựng.

>>Xem thêm : Báo giá thiết kế kiến trúc
>>Xem thêm : Báo giá thiết kế nội thất
>>Xem thêm : 999 mẫu nhà đẹp
>>Xem thêm : 999 mẫu biệt thự đẹp
>>Xem thêm : DỰ TOÁN XÂY NHÀ

 

 

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….

 

BIÊN BẢN SỐ ………………………

NGHIỆM THU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

………(ghi tên công trình xây dựng)………...

 • Đối tượng nghiệm thu: (ghi bước thiết kế, đối tượng thiết kế xây dựng công trình)
 • Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 • a) Chủ đầu tư : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

– Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật :………………………………..…..……

 1. b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

– Họ và tên, chức vụ người đại diện  theo pháp luật ….………………………………………

 1. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng ……… năm………

Kết thúc :           ……….  ngày………. tháng……… năm……….

Tại……………………………………………………………………………………….…….

4. Đánh giá hồ sơ thiết kế:

 1. a) Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình : (đánh giá sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt);
 2. b) Về khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình: (đối chiếu theo hợp đồng thiết kế );
 3. c) Về hình thức, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;
 4. d) Các vấn đề khác, nếu có.
 5. Kết luận:

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình;

– Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thiết kế và các kiến nghị khác nếu có.

 

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo           pháp luật và đóng dấu)

CHỦ ĐẦU

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo        pháp luật và đóng dấu)

 

 

Hồ sơ nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình gồm:

– Biên bản nghiệm thu thiết kế và các phụ lục kèm theo biên bản này;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

 

 

Lần sửa đổi: 0                                                                                                Bm.XD.10.02

 

 

 

[ DOWLOAD TÀI LIỆU ]

Các bạn muốn Dowload File vui lòng để lại Thông tin bao gồm {Email + Tên  + File yêu cầu } ở phần Comment đội ngũ Hồ sơ xây dựng.com sẽ gửi File cho các bạn.

You may also like...