Google search engine
Trang chủTIN TỨCBiên bản xử lý kỹ thuật

Biên bản xử lý kỹ thuật

(Hosoxaydung.com) – Tham khảo Biên bản xử lý kỹ thuật. Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm xây dựng vì nội dung tài liệu bao gồm đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi công các bạn có thể Dowload về tham khảo.Xem thêm :86 mẫu biên bản nghiệm thu công trình


Mật khẩu : Cuối bài viết

BIÊN BẢN XỬ LÝ KỸ THUẬT

 

Công trình:…………………………………………………………………………………………….

Hạng mục :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm:……………………………………………………………………………………………….

Ngày:…………………………………………………………………………………………………….

Thành phần tham dự:

Đại diện chủ đầu tư:…………………………………………………………………………………….

Đại diện TVGS:……………………………………………………………………………………………

Đại diện đơn vị thi công:……………………………………………………………………..

NỘI DUNG XỬ LÝ:

  1. Thuyết minh:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

  1. Cách xử lí:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

KẾT LUẬN:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

        Đại diện chủ đầu tư                         Đại diện TVGS                       Đại diện nhà thầu


Mật khẩu : Cuối bài viết

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU