Google search engine
Trang chủDự án đầu tưĐơn đề nghị chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu...

Đơn đề nghị chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10 /2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ qui định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Download Đơn đề nghị chấp thuận địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Mật khẩu : Cuối bài viết

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày ……….. của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Các căn cứ khác ( nếu có) ……………..,

(Tên chủ đầu tư) đề nghị UBND tỉnh Long An chấp thuận địa điểm thực hiện dự án ( tên dự án) theo các nội dung sau:

 1. Thông tin về nhà đầu tư
 2. Tổ chức, cá nhân:……………..

– Giấy phép kinh doanh số (Số CMND đối với cá nhân)…….

 1. Người đại diện theo pháp luật:……………
 2. Địa chỉ trụ sở:……………
 3. Địa chỉ liên hệ:…………..
 4. Ngành nghề kinh doanh (nghề nghiệp đối với cá nhân): ………..
 5. Năng lực:

– Vốn:…….

– Kinh nghiệm:…………

II- Nội dung đề nghị chấp thuận 

 1. Tên dự án:……………………………………………………..
 2. Địa điểm xây dựng: tại các thửa đất số…….thuộc tờ bản đồ số………….- Xã (phường)………, Huyện (thị xã)…………, tỉnh Long An.
 3. Nhu cầu sử dụng đất:…………..m2 (….ha).

Cơ cấu sử dụng đất:

 1. Tổng vốn đầu tư: ……..tỷ đồng (USD)

– Vốn chủ sở hữu: ………..tỷ đồng (tương đương …..% vốn đầu tư)

– Vốn vay: ………. tỷ đồng (tương đương ……% vốn đầu tư)

 1. Quy mô dự án (tính theo quy mô sản phẩm, dịch vụ):…………………………
 2. Hình thức sở hữu dự án (công ty TNHH, công ty Cổ phần, đầu tư trong nước, 100% vốn đầu nước ngoài, liên doanh).
 3. Tiến độ thực hiện dự án (khởi công/hoàn thành):
 4. Phương thức giao hoặc thuê đất (nhà đầu tư đề xuất):…………………..
 5. Khái quát hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án: ………………………

III. Các cam kết về nộp tiền sử dụng đất hoặc thuê đất, mức hỗ trợ tiền cho ngân sách tỉnh và các đề xuất khác của nhà đầu tư.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư nếu được chấp thuận địa điểm đầu tư theo quy định của UBND tỉnh Long An tại Quyết định số………../QĐ-UBND ngày…….……../2009.

IV- Các văn bản, tài liệu kèm theo công văn:

 1. Văn bản đề nghị thỏa thuận địa điểm đầu tư (theo mẫu số 1).
 2. Báo cáo dự án sơ bộ (tên dự án; tên chủ đầu tư (ghi rõ tên chủ đầu tư, địa điểm đặt trụ sở, cư trú, địa chỉ liên lạc, người đại diện); mục tiêu dự án; vốn đầu tư; vốn góp thực hiện dự án; diện tích sử dụng đất, vị trí đầu tư (nếu có); phương thức bồi thường giải phóng mặt bằng; quy trình công nghệ áp dụng; dự kiến lao động sử dụng; đóng góp vào ngân sách cũng như hiệu quả xã hội; giải pháp môi trường; cơ cấu sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án tương ứng với tiến độ giải ngân vốn đầu tư; các đề xuất đối với địa phương).
 3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân (có chứng thực).
 4. Bản trích lục địa điểm đầu tư.

đ. Báo cáo tiến độ triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Long An đã được chấp thuận chủ trương thỏa thuận địa điểm.

 1. Báo cáo tài chính của năm gần nhất hoặc xác nhận tài khoản ngân hàng theo quy định đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc cá nhân.
 2. Báo cáo về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với phần diện tích đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trường hợp chưa được cơ quan nhà nước giao hoặc cho thuê đất để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì phải khẳng định rõ trong báo cáo theo mẫu)
 3. Các thông tin khác liên quan đến dự án và đề xuất khác của nhà đầu tư (nếu có).

(Tên chủ đầu tư) đề nghị UBND tỉnh Long An xem xét chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án đầu tư theo các nội dung nêu trên./.

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

 1. Cách tính và định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
 2. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
 4. Quy định các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
 5. Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
 6. Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 7. Quy định về thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
 8. Phân loại các dự án đầu tư xây dựng công trình mới nhất năm 2021
 9. Chi phí lập, thẩm định chương trình, dự án đầu tư công

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : thi công nhà xưởng

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU