Google search engine
Trang chủTIN TỨCHướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng...

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển.

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Trong những dự án đầu tư xây dựng có những đề xuất không thực thi hoặc không khả quan thì người trực tiếp quản lý dự án có thể xem xét để điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng.

Các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước gồm:

Thứ nhất, Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác.

Thứ hai, Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế – xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại.

Thứ ba, Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án.

Thứ tư, Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định.

Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về quy hoạch, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, quốc phòng, an ninh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt.

Chính phủ quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Trên đây là Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hy vọng bài viết giúp các bạn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình !

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

  1. Quy định về thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
  2. Phân loại các dự án đầu tư xây dựng công trình mới nhất năm 2021
  3. Chi phí lập, thẩm định chương trình, dự án đầu tư công
  4. Cách tính và định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng
  5. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
  6. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
  7. Quy định các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
  8. Thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
  9. Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU