Dự toán nhà xưởng kết cấu thép nhà xưởng bao gồm kết cấu thép và tôn bao che

0
870
 

Chúng tôi xin gửi tới các bạn dự toán nhà xưởng kết cấu thếp và tôn bao che :

No Description Unit Q’ty Unit Price Amount
VND VND
PHẦN KẾT CẤU THÉP
01 Khung thép   12 810   15 500  198 554 229
02 Giằng mái, giằng cột, giằng xà gồ …   2 064   15 500  31 998 931
03 Xà gồ C200   6 497   15 500  100 698 230
04 Bulông liên kết    323   40 000  12 904 800
05 Bulông móng    296   31 500  9 324 000
06 Vận chuyển kết cấu thép   21 990    450  9 895 355
Phần tôn, ke diềm và pụ kiện
01 Tôn mái màu Blue, dày t= 0.45    726   98 300  71 362 931
02 Bông thuỷ tinh cánh nhiệt mái dày 50mm    753   35 000  26 350 052
03 Tôn vòm cửa trời màu Blue, dày t= 0.40    58   93 000  5 423 760
04 Tôn thưng cửa trời màu Blue 5, dày t= 0.40    55   88 500  4 893 696
05 Tôn thưng tường màu Blue, dày t= 0.40    920   88 500  81 403 097
06 Tấm lấy sáng thưng tường    67   180 000  12 052 800
07 Ke diềm, phụ kiện.    572   60 000  34 328 700
08 Máng nước    85   98 000  8 361 360
09 Keo, silicol    35   95 000  3 325 000
10 Ống thoát nước PVC 110    86   90 000  7 776 000
11 Ống thoát nước PVC 90    78   60 000  4 665 600
12 Vít   16 890    850  14 356 379
13 Vận chuyển tôn và phụ kiện.  6 000 000
VAT 5%  32 183 746
Phần lắp dựng
01 Lắp dựng kết cấu thép   21 990   1 200  26 387 613
02 Lợp tôn   2 579   15 000  38 688 217
03 Lắp ke diềm, máng và ống thoát nước    822   15 000  12 324 375
VAT 10%  7 740 020
Tổng giá trị sau thuế  760 998 890
Làm tròn:  761 000 000
 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây