Google search engine
Trang chủHợp đồngHợp đồng Cung cấp lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Hợp đồng Cung cấp lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Download Hợp đồng Cung cấp lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Tệp đính kèm: Hợp đồng Cung cấp lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy.rar

MÔ TẢ CHI TIẾT

Hợp đồng Cung cấp lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy

HÌNH ẢNH DEMO

 

Hợp đồng thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm những điều khoản gì? Bạn cần soạn thảo hợp đồng thi công hệ thống PCCC như thế nào? Tất cả sẽ được trả lời trong bài viết dưới đây. AZhome Group sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc xoay quanh vấn đề này. 

Hợp đồng thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy mà bạn cần biết

Hệ thống phòng cháy chữa cháy vô cùng quan trọng

Tuy nhiên, để thiết kế và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, bạn cần đến một đơn vị uy tín, chất lượng, có khả năng thực thi hoạt động thi công trong thời gian tối ưu và đạt hiệu quả sử dụng cao nhất. Nhằm ràng buộc về mặt pháp lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình lắp đặt, bạn và nhà cung cấp cần lập hợp đồng thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hợp đồng này sẽ đưa ra các điều khoản hợp lý và theo quy định của pháp luật mà các bên phải chịu trách nhiệm trong thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy. Điều này sẽ giúp cá nhân hay tổ chức có thể hiểu rõ quyền hạn và trách nhiệm của mình để hành động theo đúng luật pháp Việt Nam.

Các bước lập hợp đồng thi công hệ thống PCCC

Để soạn thảo thành công một hợp đồng thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, bạn cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Tìm kiếm mẫu hợp đồng theo quy định (nếu có)

Bước 2: Tham khảo những quy định của pháp luật hiện hành quy chuẩn về hình thức và nội dung của hợp đồng thi công hệ thống PCCC.

Bước 3: Tiến hành soạn thảo bản hợp đồng theo các điều khoản khác nhau. Sắp xếp các điều khoản hợp lý và minh bạch. Trong quá trình đưa ra các điều khoản hợp đồng, bạn cần đảm bảo các điều khoản này công bằng, phù hợp với đôi bên.

Bước 4: Kiểm tra lại nội dung, chỉnh sửa và hoàn thiện hợp đồng.

Bước 5: Ký kết hợp đồng với đối tác.

Với các bước soạn thảo hợp đồng thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy nêu trên, bạn sẽ có một bản hợp đồng phù hợp để trình các khách hàng của mình. Tính chuyên nghiệp từ bản hợp đồng giữa các bên sẽ khiến bạn ghi điểm trong mắt mọi người.

Mẫu hợp đồng thi công hệ thống PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NHÀ ĐIỀU HÀNH

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ Xây dựng tập đoàn azhome

Mã gói thầu: PCCC……-08-09-2021

Số: ……./2020/HĐKT-AZHOME-PCCCHN

 

 • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 của của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;
 • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chính phủ về hình thức tổ chức QLDA ĐTXD;;
 • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 v/v hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
 • Căn cứ Quyết định số /QĐ-………. ngày 19/8/2020 của Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà ………..;
 • Căn cứ thông báo số ……./qđ ngày ….9/8/2020 của Chủ tịch HĐQT về việc trúng thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy Nhà …..;
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu hai bên.

 

Hôm nay, ngày     /8/2020 tại Trụ sở:……………., chúng tôi gồm có:

 1. A) Chủ đầu tư: ……………
 • Đại diện là ông: ………………….. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 • Địa chỉ: ……………………..Tp Hà Nội.
 • Điện thoại: ……………. E-mail: ……………….
 • Tài khoản số: ……………….. tại ngân hàng: ……….
 • Mã số thuế: ……………………

(trong Hợp Đồng này gọi tắt là “Bên A” hay “Chủ đầu tư”)

 1. B) Nhà thầu: TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP
 • Đại diện là ông: ………………….. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 • Địa chỉ: ……………………..Tp Hà Nội.
 • Điện thoại: ……………. E-mail: ……………….
 • Tài khoản số: ……………….. tại ngân hàng: ……….
 • Website: https://azhomegroup.vn
 • Mã số thuế: ……………………

(trong Hợp Đồng này gọi tắt là “Bên A” hay “Chủ đầu tư”)

(trong Hợp Đồng này gọi tắt là “Bên B” hay “Nhà thầu”)

(trong Hợp Đồng này, Bên A và Bên B được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên” tuỳ vào từng trường hợp cụ thể)

Hai bên thống nhất ký hợp đồng thi công xây dựng công trình với những điều khoản sau:

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải

Trong hợp đồng này các từ và cụm từ đ­ược hiểu như­ sau:

 1. Đại diện Bên A: là ng­ười được Bên A nêu ra trong hợp đồng hoặc đ­ược uỷ quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt cho Bên A. Trong mọi trường hợp, Ban quản lý dự án được hiểu là thay mặt Bên A điều hành toàn bộ công việc của Hợp đồng này, trừ khi có nêu rõ đối tượng khác trong nhưng trường hợp cụ thể khác.
 2. Đại diện Bên B: là ng­ười đư­ợc Bên B nêu ra trong hợp đồng hoặc được Bên B uỷ quyền bằng văn bản và điều hành công việc thay mặt Bên B.
 3. Nhà tư­ vấn: là tổ chức, cá nhân do Bên A ký hợp đồng thuê để thực hiện một hoặc một số công việc chuyên môn liên quan đến việc quản lý thực hiện hợp đồng (Nhà t­ư vấn là t­ư vấn giám sát thi công xây dựng công trình).
 4. Đại diện Nhà t­ư vấn: là ng­ười đư­ợc Nhà t­ư vấn uỷ quyền làm đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà t­ư vấn giao (nếu có).
 5. Dự án: Đầu tư Xây dựng Trụ sở văn phòng Hà Nội
 6. Hợp đồng: là toàn bộ hồ sơ hợp đồng, theo quy định tại Điều 2 [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ­ưu tiên].
 7. Yêu cầu kỹ thuật: là các yêu cầu về kỹ thuật cho gói thầu này do Bên A yêu cầu Bên B thực hiện.
 8. Bảng tiên lư­ợng: là bảng kê chi tiết khối lư­ợng và giá các công việc trong hợp đồng.
 9. Ngày khởi công: là ngày đ­ược thông báo theo khoản 6.1 [Thời gian thực hiện hợp đồng].
 10. Biên bản nghiệm thu: là biên bản đ­ược phát hành theo Điều 12 [Yêu cầu về chất l­ượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng].
 11. 11. Ngày: đ­ược hiểu là ngày dư­ơng lịch và tháng đ­ược hiểu là tháng d­ương lịch.
 12. Thiết bị của Bên B: là toàn bộ thiết bị máy móc, ph­ương tiện, xe cộ và các ph­ương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Nhà thầu thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có).
 13. Công trình chính: Trụ sở văn phòng Hà Nội
 14. Công trình tạm (nếu có): là các công trình phục vụ thi công công trình, hạng mục công trình.
 15. Luật: là toàn bộ hệ thống luật pháp của nư­ớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 16. Công trư­ờng: là địa điểm Bên A giao cho Bên B để thi công công trình cũng như­ bất kỳ địa điểm nào khác đ­ược quy định trong hợp đồng.
 17. Thay đổi: là sự thay đổi (điều chỉnh) phạm vi công việc, chỉ dẫn kỹ thuật, giá hợp đồng hoặc tiến độ thi công khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng

2.1. Hồ sơ hợp đồng:

Hồ sơ hợp đồng bao gồm các căn cứ ký kết hợp đồng, các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các tài liệu sau:

 1. Thông báo trúng thầu;
 2. Điều kiện riêng (nếu có);
 3. Hồ sơ mời thầu của Bên A
 4. Hồ sơ dự thầu của Bên B;
 5. Các biên bản họp, văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu, văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu kèm theo;
 6. Các tài liệu khác có liên quan…

2.2. Những tài liệu cấu thành nên Hợp đồng là quan hệ thống nhất giải thích tư­ơng hỗ cho nhau, nhưng nếu có điểm nào không rõ ràng hoặc không thống nhất thì các bên có trách nhiệm trao đổi và thống nhất.

Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng

3.1. Hợp đồng xây dựng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của n­ước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3.2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.

Điều 4. Bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành

4.1.Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: Bên B nộp th­ư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm thực hiện hợp đồng của Bên B. Bên B phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đ­ương 05% giá trị hợp đồng cho Bên A trong vòng 10 (mười) ngày sau khi hợp đồng đã được ký kết. Thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành phải là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu)

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực đến hết ngày thứ 28 sau khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành gói thầu. Nếu các điều khoản của bảo lãnh thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn và Bên B chư­a hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 03 (ba) ngày tr­ước ngày hết hạn, Bên B sẽ phải gia hạn giá trị của bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã đư­ợc hoàn thành và mọi sai sót đã đư­ợc sửa chữa xong. Bên B sẽ không đ­ược nhận lại bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện Hợp đồng đã có hiệu lực. Bên A phải hoàn trả cho Bên B bảo lãnh thực hiện hợp đồng ngay sau khi hoặc không chậm hơn 20 ngày kể từ khi Bên B đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

4.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng: Tr­ước khi Bên A tạm ứng hợp đồng cho Bên B thì Bên B phải nộp cho Bên A bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tư­ơng đư­ơng giá trị tiền tạm ứng.

4.3. Bảo lãnh bảo hành:

– Sau khi hoàn thành quyết toán hợp đồng, Bên B nộp cho Bên A chứng thư bảo lãnh tiền giữ lại phục vụ công tác bảo hành.

– Giá trị bảo lãnh: tương ứng 05% giá trị quyết toán hợp đồng.

– Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao gói thầu

Điều 5.  Nội dung công việc hợp đồng

5.1. Bên A đồng ý giao cho Bên B thi công gói thầu:

Tên gói thầu  :          Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy Trụ sở văn phòng Hà Nội

Mã gói thầu  :          PCCC.09-2020

Dự án            :          Đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng Hà Nội

Địa điểm       :          ……………….., Tp Hà Nội.

Với các nội dung sau:

5.1. Phạm vi công việc và yêu cầu kỹ thuật:

* Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy Trụ sở văn phòng Hà Nội gồm các hạng mục như sau:

– Hệ thống báo cháy tự động;

– Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn;

– Hệ thống chữa cháy;

– Thẩm duyệt điều chỉnh về PCCC

– Các hạng mục khác.

* Yêu cầu kỹ thuật: Bên B thực hiện việc thi công gói thầu theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (kể cả phần sửa đổi trong quá trình thi công đ­ược Bên A chấp thuận), các bản vẽ shop drawing đư­ợc Bên A phê duyệt (yêu cầu chi tiết tại Hồ sơ mời thầu và các yêu cầu khác từ Ban quản lý dự án) và biên bản đàm phán hợp đồng (nếu có thay đổi); đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thoả thuận khác trong hợp đồng. Bên A được quyền thay đổi khối lượng công việc tùy theo nhu cầu thực tế của dự án. Khối lượng mà Bên B lập tại hồ sơ dự thầu chỉ là cơ sở để tính giá trị tạm ứng đợt 1 cho Bên B.

Hồ sơ và yêu cầu chất lượng xây dựng cơ bản tuân thủ theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo chỉ dẫn và yêu cầu kỹ thuật của Hồ sơ yêu cầu chào giá cạnh tranh và Hồ sơ thiết kế BVTC.

5.2. Phần giá trị phát sinh ngoài khối lượng dự thầu sẽ được thanh toán theo biên bản nghiệm thu thực tế, đơn giá thanh toán theo điều 7.1. của hợp đồng này hoặc theo đơn giá thỏa thuận giữa hai bên nếu ngoài những điều nêu trên.

Điều 6. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Thời hạn thực hiện xây dựng toàn bộ công trình là: 85 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Tiến độ này bao gồm ngày nghỉ (trừ các ngày lễ). Trường hợp tiến độ bị chậm trễ không do lỗi của bên B thì bên B sẽ được cộng tiến độ.

Điều 7.  Hình thức và giá trị hợp đồng

7.1. Hình thức hợp đồng:  Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7.2. Giá trị hợp đồng (đã gồm VAT) là: ……………000 đồng (Bằng chữ: ………………………….. trăm hai mươi chín nghìn đồng./. )

Giá trị thanh toán sẽ được tính dựa trên khối lượng thi công thực tế và theo đơn giá cố định được lập tại điều 7.1. của Hợp đồng này.

7.3. Bất kỳ hoạt động nào không được nêu rõ tại Hợp đồng này nhưng có thể được suy diễn là cần thiết để Bên B hoàn thành nội dung công việc tại Điều 5 thì chi phí cho hoạt động đó được coi như là đã tính trong Giá trị hợp đồng.

Điều 8. Phương thức và điều kiện thanh toán

8.1. Thanh toán Hợp đồng được thực hiện chia thành các đợt sau:

 1. Đợt 1: Tạm ứng hợp đồng: Trong vòng 03 (ba) ngày sau khi ký hợp đồng và khi bên A nhận được Văn bản đề nghị tạm ứng của bên B cùng với Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Thư bảo lãnh tiền tạm ứng, loại bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang do một ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành có giá trị tương đương với số tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng có thời hạn hiệu lực 85 ngày, kể từ ngày phát hành và nội dung thư bảo lãnh được Bên A chấp thuận thì bên A tạm ứng cho bên B 30% giá trị hợp đồng đã ký.
 2. Đợt 2: Thanh toán 50% giá trị hợp đồng bên B thi công xong và được bên A nghiệm thu, bên A nhận đủ chứng từ thanh toán: Hóa đơn GTGT với giá trị 80% giá trị Hợp đồng và thư đề nghị thanh toán, cùng Hồ sơ quản lý chất lượng công trình và bản vẽ hoàn công.
 3. Đợt 3: Thanh toán 20% còn lại sau khi ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu, bên B cung cấp đầy đủ hóa đơn GTGT, đề nghị thanh toán, giấy chứng nhận sản phẩm, chứng nhận bảo hành và các giấy tờ liên quan đến chất lượng sản phẩm (nếu có).

8.2. Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản

8.3. Đồng tiền thanh toán: đồng tiền Việt Nam

8.4. Bảo lãnh bảo hành:

 • Sau khi hoàn thành quyết toán hợp đồng, Bên B nộp cho Bên A chứng thư bảo lãnh tiền giữ lại phục vụ công tác bảo hành.
 • Giá trị bảo lãnh: tương ứng 05% giá trị quyết toán hợp đồng
 • Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao gói thầu.

8.5. Thời hạn thanh toán: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ.

8.6. Thanh lý hợp đồng: Hợp đồng sẽ được tiến hành thanh lý trong vòng 30 ngày sau khi hết thời gian bảo hành theo quy định tại Điều 19 [Bảo hành công trình].

Điều 9.  Hồ sơ quyết toán

9.1. Hồ sơ quyết toán hợp đồng do Bên B lập. Nội dung của hồ sơ quyết toán hợp đồng phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng và bao gồm các tài liệu sau:

 • Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp đồng;
 • Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi đồng;
 • Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng, trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B;
 • Đối với những công việc theo hợp đồng này phải có bản vẽ hoàn công (file cứng và file mềm).
 • Đối với những công việc ngoài thiết kế phải có bản vẽ sơ họa hoàn công (file cứng và file mềm).
 • Hồ sơ hoàn công, nhật ký công trình
 • Số lượng hồ sơ quyết toán: 04 bộ gốc và 03 bộ sao;
 • Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Hóa đơn tài chính hợp lệ.

9.2. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành toàn bộ công việc theo hợp đồng và các bên ký kết biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có), Bên B có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị quyết toán gửi cho Bên A.

Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ đề nghị quyết toán của Bên B được trình lên Ban quản lý dự án, Bên A có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận giá trị quyêt toán cho Bên B. Nếu có yêu cầu giải trình, bổ sung chứng từ, Bên B có trách nhiệm phải đáp ứng. Thời gian Bên B giải trình, bổ sung chứng từ không được quá 10 ngày, và được cộng thêm vào thời gian Bên A  kiểm tra, xác nhận thanh toán cho Bên B.

9.3. Thời hạn kiểm tra và phê duyệt quyết toán hợp đồng là 15 ngày kể từ ngày Bên A nhận hồ sơ quyết toán của Bên B.

Điều 10.  Quyền và Nghĩa vụ của Bên A

10.1. Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho bên nhận thầu quản lý, sử dụng đảm bảo đúng tiến độ chi tiết và các thỏa thuận của hợp đồng. Trong trường hợp Bên A bị chậm trễ bàn giao cho Bên B thì thời gian trễ này được cộng vào thời gian thực hiện hợp đồng;

10.2. Xem xét và chấp thuận kịp thời các đề xuất liên quan đến biện pháp thi công của bên nhận thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình; Thời gian xem xét, phản hồi, chấp thuận không quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm bên nhận thầu trình hồ sơ yêu cầu;

10.3. Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm tra chất lượng thực hiện công việc của Bên B, cùng với Bên B giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện gói thầu trong suốt thời gian thi công;

10.4. Kiểm tra biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ của Bên B;

10.5. Tạm ngừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi Bên B vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

10.6. Nghiệm thu từng công việc cho Bên B. Thanh toán, quyết toán hợp đồng cho Bên B đúng thời hạn theo đúng quy định trong hợp đồng;

10.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11.  Quyền và Nghĩa vụ của Bên B

11.1. Yêu cầu thực hiện đúng chủng loại vật tư đã chào thầu;

11.2. Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng và hoàn trả mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

Trường hợp, Bên B bị chậm trễ và phải chịu chi phí mà không phải do lỗi của mình gây ra, thì Bên B sẽ thông báo cho Bên A và có quyền thực hiện theo Điều 16 của Hợp đồng [Tranh chấp và giải quyết tranh chấp];

11.3. Bên B được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường,  các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên, và đã được thoả mãn trước khi ký hợp đồng;

Bên B được coi là đã thoả mãn về tính đúng và đủ của điều kiện công trường để xác định giá hợp đồng.

Nếu Bên B gặp phải các điều kiện địa chất bất lợi mà Bên B cho là không lường trước được, thì Bên B phải thông báo cho Bên A biết một cách sớm nhất có thể. Thông báo này sẽ mô tả các điều kiện địa chất sao cho Bên A có thể kiểm tra được và phải nêu lý do tại sao Bên B coi các điều kiện địa chất đó là không lường trước được. Bên B phải tiếp tục thi công xây dựng công trình, sử dụng các biện pháp thoả đáng và hợp lý và thích ứng với điều kiện địa chất đó, và phải tuân theo bất kỳ chỉ dẫn nào mà Bên A có thể đưa ra. Nếu một chỉ dẫn tạo ra sự thay đổi, thì áp dụng theo Điều 15 của Hợp đồng [Bất khả kháng];

11.4. Thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ, chất lượng, tiêu chuẩn mà Bên A giao;

11.5. Ghi nhật ký thi công xây dựng công trình, lập biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình, bảo đảm lịch giao nhận từng phần thi công đã được xác định;

11.6. Quản lý người lao động trên công trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh, tuân thủ chấp hành tất cả các qui chế, điều lệ của địa phương trong phạm vi toàn bộ công trình, bảo đảm biển báo, rào chắn, an toàn con người, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ, xử lý rác thải, chống bụi, chống ồn theo đúng quy định của pháp luật và địa phương;

11.7. Chịu trách nhiệm về chất lượng thực hiện gói thầu do mình đảm nhận. Sửa chữa sai sót đối với những công việc do mình thi công. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi phạm vi công việc hoặc yêu cầu kỹ thuật của Bên A mà không làm thay đổi lớn tính chất gói thầu thì Bên B phải thực hiện cho đến khi được chấp nhận;

11.8. Bên B phải cử các cán bộ kỹ thuật đủ các tiêu chuẩn về bằng cấp, kinh nghiệm cần thiết vào việc thi công công trình. Trực tiếp tiếp nhận các hướng dẫn của kỹ sư tư vấn giám sát của Bên A để thực hiện công trình đạt yêu cầu về kỹ thuật chất lượng và tiến độ đã cam kết trong hợp đồng;

11.9. Đề xuất với Bên A về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng; từ chối thực hiện những công việc ngoài phạm vi của hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của Bên A;

11.10. Được đề xuất các biện pháp thi công để Bên A phê duyệt nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết;

11.11. Bên B phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công trường và khu vực bổ sung mà Bên B có và được Bên A đồng ý là nơi làm việc. Bên B phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của Bên B và nhân lực của Bên B chỉ hoạt động trong phạm vi công trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. Trong thời gian thi công công trình, Bên B phải giữ cho công trường không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc vật liệu thừa của mình. Bên B phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm ra khỏi công trường khi không cần nữa.

Sau khi biên bản nghiệm thu công trình đã được cấp, Bên B phải dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị của Bên B, nguyên vật liệu thừa, phế thải xây dựng, rác rưởi và công trình tạm. Bên B phải để lại những khu vực đó của công trường và công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, Bên B có thể để lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai sót, những vật tư thiết bị cần để Bên B hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng.

Nếu tất cả những vật tư thiết bị này không được dọn khỏi công trường trong vòng 03 (ba) ngày sau khi Bên A cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; Bên A có thể bán hoặc thải bỏ vật tư thiết bị, số tiền thu được từ việc bán vật tư thiết bị sẽ trả cho Bên B sau khi đã thanh toán các chi phí phát sinh cho Bên A;

11.12. Trong thời gian thi công và liên quan đến quá trình thi công, Bên B chịu mọi trách nhiệm nếu có những vấn đề và thiệt hại xảy ra đối với bên thứ ba (nếu có), Bên B phải mua các loại bảo hiểm cần thiết để đảm bảo hoạt động thi công của Bên B như vật tư, thiết bị máy móc phục vụ thi công, bảo hiểm cho người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba;

11.13. Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục địa chất hoặc khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo quản và thẩm quyền của Bên A. Bên B phải chú ý không cho người của mình hoặc người khác lấy đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy này. Khi phát hiện ra những đồ vật này, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A để hướng dẫn giải quyết. Nếu Bên B gặp phải sự chậm trễ và phải chịu chi phí để thực hiện hướng dẫn thì Bên B phải thông báo cho Bên A và có quyền theo Điều 16 của Hợp đồng [Tranh chấp và giải quyết tranh chấp];

11.14. Cung cấp đầy đủ các hóa đơn, chứng từ theo quy định về tài chính hiện hành của nhà nước.

Điều 12.  Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm Hợp đồng thi công xây dựng

12.1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của Hợp đồng thi công xây dựng: Gói thầu phải được thực hiện đúng theo chỉ dẫn kỹ thuật tại bản vẽ và yêu cầu của Ban quản lý dự án; và phạm vi công việc được nêu tại Hợp đồng này; nhà thầu phải có giám sát chất lượng thi công của mình.

12.2. Kiểm tra, giám sát của Bên A:

Bên A được quyền vào các nơi trên công trường để kiểm tra, kiểm định vào bất kỳ thời điểm nào.

12.3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành:

 1. Bên A chỉ nghiệm thu các sản phẩm của Hợp đồng khi sản phẩm của các công việc này đảm bảo chất lượng theo quy định tại khoản 12.1 nêu trên.
 2. Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của Hợp đồng là Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật; các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu bàn giao…
 3. Thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao gồm:
 • Đại diện Bên A
 • Đại diện Bên B
 • Đại diện đơn vị Tư vấn giám sát.
 1. Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao gồm:
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng do 02 bên thống nhất)
 • Bản vẽ hoàn công (file mềm và file cứng).

12.4. Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình:

Sau khi các công việc theo Hợp đồng được hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng thì Bên B sẽ thông báo cho Bên A để tiến hành nghiệm thu công trình.

Bên B thông báo cho Bên A để nghiệm thu công trình không sớm hơn 03 ngày trước khi công trình được hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao. Sau khi công trình đủ điều kiện để nghiệm thu, hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành theo Hợp đồng. Nếu có những công việc nhỏ còn tồn đọng lại và các sai sót về cơ bản không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng công trình thì những tồn đọng này được ghi trong biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và Nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn thành những tồn đọng này bằng chi phí của mình.

Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu, bàn giao; các bên xác định lý do và nêu cụ thể những công việc mà Bên B phải làm để hoàn thành công trình.

12.5. Trách nhiệm của Bên B đối với các sai sót:

 1. Bằng kinh phí của mình Bên B phải: Hoàn thành các công việc còn tồn đọng vào ngày đã nêu trong biên bản nghiệm thu, bàn giao trong khoảng thời gian hợp lý mà Bên A yêu cầu.
 2. Trường hợp không sửa chữa được sai sót:
 • Nếu Bên B không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, Bên A hoặc đại diện của Bên A có thể ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư hỏng và thông báo cho Bên B biết về ngày này.
 • Nếu Bên B không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào ngày đã được thông báo, Bên A (tuỳ theo lựa chọn) có thể: Tự tiến hành công việc hoặc thuê người khác sửa chữa và Bên B phải chịu mọi chi phí, Bên B sẽ không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa chữa nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công trình theo Hợp đồng.
 1. Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Bên A bị mất toàn bộ lợi ích từ công trình hay phần lớn công trình, sẽ chấm dứt toàn bộ Hợp đồng hay phần lớn công trình không thể đưa vào sử dụng cho mục đích đã định. Khi đó, theo Hợp đồng Bên B sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên A.
 2. Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa tốt ngay trên công trường được và được Bên A đồng ý, Bên B có thể chuyển khỏi công trường thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa.

12.6. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành:

Sau khi đã cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; mỗi bên sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện tại thời điểm đó. Hợp đồng vẫn được coi là có hiệu lực đối với nội dung và phạm vi của những nghĩa vụ chưa được hoàn thành.

Điều 13.  Tạm dừng, chấm dứt hợp đồng

13.1. Các Bên có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau:

 • Các trường hợp do hai bên thoả thuận hoặc Bất Khả Kháng theo quy định tại hợp đồng này.
 • Bên A có quyền yêu cầu tạm dừng thực hiện hợp đồng này trên cơ sở các quyền và lợi ích của mình bằng một văn bản báo trước cho Bên B trong vòng 05 ngày làm việc trước ngày tạm dừng nếu Bên B không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động, tiến độ hoặc bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng.
 • Bên B có quyền yêu cầu tạm dừng thực hiện hợp đồng này trên cơ sở các quyền và lợi ích của mình bằng một văn bản báo trước cho Bên A trong vòng 07 ngày làm việc trước ngày tạm dừng nếu Bên A không thanh toán các khoản thanh toán đến hạn theo hợp đồng.

13.2. Việc chấm dứt hợp đồng xảy ra trong những trường hợp sau :

 • Hai bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng này hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
 • Một bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của hợp đồng, gây thiệt hại cho bên còn lại. Trong trường hợp này, Bên Bị vi phạm có quyền chấm dứt ngay quan hệ hợp đồng này và yêu cầu bên vi phạm bồi thường cho các thiệt hại mà bên vi phạm gây ra. Ngoài ra, bên A sẽ thanh toán cho bên B dựa trên khối lượng thực hiện trừ đi các khoản tạm ứng tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

13.3. Việc một bên đơn phương hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng trái với các quy định trong hợp đồng này sẽ được coi là hành vi xâm phạm đến quyền và nghĩa vụ của bên còn lại.

Điều 14.  Phạt do vi phạm hợp đồng

14.1. Phạt vi phạm tiến độ:

Trong quá trình thi công nếu Bên B thi công không đảm bảo tiến độ như trong quy định của hợp đồng và chậm trễ thi công quá 10 ngày thì Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho Bên A (nếu có) đồng thời phải chịu phạt chậm tiến độ, mức phạt là 0,5% giá trị hợp đồng/01 ngày kể từ ngày thi công chậm trễ thứ 11. Bên A sẽ trừ tiền phạt trễ tiến độ trên vào giá trị của Bên B đã thực hiện.

14.2. Phạt vi phạm chất lượng:

Trong quá trình thi công nếu Bên B thi công không đảm bảo chất lượng hoặc yêu cầu kỹ thuật thì Bên A, tuy theo mức độ vi phạm của Bên B, mà được quyền áp dụng thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung sau:

 • Chấm dứt hợp đồng;
 • Bên B phải chịu phạt một khoản phạt vi phạm hợp đồng là 05% (năm phần trăm) giá trị khối lượng vi phạm;
 • Bên A giao một phần hoặc toàn bộ khối lượng công việc bị vi phạm cho bên thứ ba.

14.3. Tổng số tiền phạt hợp đồng quy định tại Điều này (không tính các giá trị bồi thường thiệt hại) không vượt quá 12% tổng giá trị hợp đồng. Toàn bộ số tiền phạt, Bên A sẽ trừ vào các giá trị hoàn thành mà Bên B được hưởng theo hợp đồng.

14.4. Phạt do sự chậm trễ trong việc thanh toán:

Trong trường hợp có sự chậm trễ trong việc thanh toán theo tiến độ nêu trên, Bên A nếu không thanh toán theo yêu cầu của tiến độ đã được xác định thì cũng sẽ bị phạt 0,05%/ 1 ngày chậm thanh toán, tổng số tiền phạt ko quá 12% giá trị hơp đồng.

14.5. Các khoản phạt sẽ được cộng trừ vào số tiền thanh toán của đợt tiếp theo.

Điều 15.  Bất khả kháng

15.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên như động đất, mưa bão, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hoả hạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo loạn, biểu tình và các thảm hoạ khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam mà không do lỗi của một Bên.

15.2. Việc một bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng.

15.3. Khi một bên gặp sự kiện bất khả kháng, thì bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho bên kia về sự kiện bất khả kháng gặp phải trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra.

15.4. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng mà Bên Bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của mình. Tuy nhiên thời gian kéo dài không quá 60 ngày.

Điều 16.  Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp giữa các bên liên quan đến hợp đồng này hoặc có vấn đề nào nảy sinh ngoài hợp đồng thì các bên phải lập tức tiến hành giải quyết các tranh chấp đó trên cơ sở đàm phán và hòa giải. Nếu các tranh chấp không thể giải quyết được trong vòng 07 ngày kể từ khi có văn bản thông báo tranh chấp, thì tranh chấp đó sẽ được đệ trình lên Tòa Án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết.

Điều 17. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ

17.1. An toàn lao động

 1. Bên B phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận.
 2. Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
 3. Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 4. Bên B dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động.
 5. Bên B có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động.

Khi có sự cố về an toàn lao động, Bên B và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Bên B không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

17.2. Bảo vệ môi trường

 1. Bên B phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.
 2. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
 3. Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Bên A, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
 4. Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

17.3. Phòng chống cháy nổ

Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà nước về phòng chống cháy nổ.

Điều 18.  Điện, nước và an ninh công trường

18.1. Điện, nước trên công trường

Bên B phải chịu trách nhiệm cung cấp và trả tiền điện, nước và các dịch vụ khác cần thiết cho việc thực hiện Hợp Đồng.

Bên A sẽ tạo điều kiện cho Bên B đấu nối và sử dụng nguồn điện, nước và dịch vụ khác có thể sẵn có trên công trường cho mục đích thi công công trình mà các chi tiết và giá đã được đưa ra trong các yêu cầu của Bên A; Bên B có trách nhiệm bảo vệ nguồn điện, nước để phục vụ thi công công trình. Bên B phải tự mình chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp máy móc thiết bị cần thiết để sử dụng những dịch vụ này và để đo số lượng tiêu thụ. Số lượng tiêu thụ và số tiền phải trả cho các dịch vụ trên Bên B phải thanh toán theo quy định.

18.2. An ninh công trường                    

Trừ khi có quy định khác trong những điều kiện riêng:

 1. Bên B phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người không có nhiệm vụ vào công trường;
 2. Những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm nhân lực của Bên B và của Bên A và những người khác do Bên A (hoặc người thay mặt) thông báo cho Bên B biết.

Điều 19: Bảo hành công trình

Kể từ ngày nghiệm thu bàn giao, gói thầu được bảo hành sản phẩm 12 tháng. Các điều khoản về bảo hành được áp dụng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Toàn bộ các vật tư được Bên B cung cấp theo hợp đồng; Công việc lắp đặt các vật tư đó theo đúng với bản vẽ thiết kế.

Bên B chỉ bảo hành những lỗi do Nhà sản xuất và lỗi do lắp đặt thi công của bên B.

Trong thời gian bảo hành công trình Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Bên B.

Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 03 ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Bên B không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên A có quyền thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên B chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Bên B và thông báo cho Bên B giá trị trên, Bên B buộc phải chấp thuận giá trị trên.

 

Điều 20.  Điều khoản thi hành

Hợp đồng này được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội trên cơ sở Bên B đã hiểu rõ các thông tin về dự án và gói thầu của Bên A.

Các Bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong hợp đồng trên tinh thần hợp tác, bảo đảm tin cậy lẫn nhau và đúng pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Mọi sửa đổi bổ sung hợp đồng phải được lập thành văn bản và do đại diện Các Bên ký kết một cách hợp lệ.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Hợp đồng này bao gồm 20 (hai mươi) điều khoản; 12 (mười hai) trang và 01 Phụ lục, được lập thành 07 (bảy) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 04 (bốn) bản, Bên B giữ 03 (ba) bản./.

 

Câu hỏi : thi công nhà xưởng vinacon

Mật khẩu: ******** . Xem cách tải phía dưới.Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:
🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k
Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/
🔸2. Thư viện Sketchup khổng lồ 900 Gb – Giá 299k
Link: https://hosoxaydung.com/thu-vien-sketchup-700gb-gia-299k/
🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k
Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/
🔸4. Commbo tài liệu học 80 khóa học REVIT - TELKA - ETAP - SAP - BIM ...
Link: https://hosoxaydung.com/commbo-tai-lieu-hoc-80-khoa-hoc-gia-500k
🔸5. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K
Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/
🔸6. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.
Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸7. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k
Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/
🔸8. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k
Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸9. Khóa học Etabs - Safe giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-etabs-safe-gia-50k/
🔸10. Khóa học họa viên kiến trúc - giá 50k
Link: https://hosoxaydung.com/khoa-hoc-hoa-vien-kien-truc-gia-50k/
☎Liên hệ: 0904.87.33.88 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

HỒ SƠ XÂY DỰNG TRÊN FACEBOOK
►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung ►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd ►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve ►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2024 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep 

HỒ SƠ XÂY DỰNG TRÊN ZALO

Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd
►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd
►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn
►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin
►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862
►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273
►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443
►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈
PHẠM BÁ QUANG
PHẠM BÁ QUANG
Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU