Google search engine
Trang chủTIN TỨCPhiếu kiểm tra công tác sửa chữa

Phiếu kiểm tra công tác sửa chữa


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

Số           /KTSC                                                                                                               F20-TED

PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC SỬA CHỮA

Công trình :………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận kiểm tra :……………………………………………………………………………………………………………………..

Vị trí :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự :

Đại diện chủ đầu tư :………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện TVGS :………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện đơn vị thi công :……………………………………………………………………………………………………….

Tài  liệu dùng khi kiểm tra :

Bản vẽ số :………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiêu chuẩn áp dụng :……………………………………………………………………………………………………………..

Điều kiện sách :……………………………………………………………………………………………………………………..

Tiêu chuẩn áp dụng :……………………………………………………………………………………………………………..

Thí nghiệm vật liệu :……………………………………………………………………………………………………………….

Dụng cụ dùng khi kiểm tra :……………………………………………………………………………………………………

Kết quả kiểm tra :

 

STT

 

Nội dung / Qui trình sửa chữa

 

 

Vật liệu

 

Chất lượng

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên tham gia kiểm tra (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

     Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư              Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng

           

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh điều khiển H-Tech GLT-8018 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU