Phiếu kiểm tra công tác sửa chữa

0
2684


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

Số           /KTSC                                                                                                               F20-TED

PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC SỬA CHỮA

Công trình :………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận kiểm tra :……………………………………………………………………………………………………………………..

Vị trí :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự :

Đại diện chủ đầu tư :………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện TVGS :………………………………………………………………………………………………………………………

Đại diện đơn vị thi công :……………………………………………………………………………………………………….

Tài  liệu dùng khi kiểm tra :

Bản vẽ số :………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiêu chuẩn áp dụng :……………………………………………………………………………………………………………..

Điều kiện sách :……………………………………………………………………………………………………………………..

Tiêu chuẩn áp dụng :……………………………………………………………………………………………………………..

Thí nghiệm vật liệu :……………………………………………………………………………………………………………….

Dụng cụ dùng khi kiểm tra :……………………………………………………………………………………………………

Kết quả kiểm tra :

 

STT

 

Nội dung / Qui trình sửa chữa

 

 

Vật liệu

 

Chất lượng

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên tham gia kiểm tra (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

     Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư              Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng

           

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh điều khiển H-Tech GLT-8018 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.