Trang chủ Tags Danh sách KCN

Tag: Danh sách KCN

Danh sách các khu công nghiệp Bình Định

Sau những năm khởi động ban đầu, khu kinh tế và khu công nghiệp Bình Định đã có những tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh...

Danh sách các khu công nghiệp Hưng Yên

Khu công nghiệp Hưng Yên đã và đang khai thác hiệu quả các điều kiện thuận lợi của địa phương, đồng thời đảm bảo quy...

Danh sách các khu công nghiệp Thái Nguyên

Các khu công nghiệp Thái Nguyên lũy kế đến tháng 10 năm 2020 đã thu hút được 239 dự án đầu tư với tổng số vốn...

Danh sách các khu công nghiệp Bắc Giang

Khu công nghiệp Bắc Giang nhanh chóng trở thành vùng công nghiệp trọng điểm mới của Việt Nam nhờ những thay đổi tích cực cùng...

Danh sách các khu công nghiệp Bắc Ninh mới nhất

Khu công nghiệp Bắc Ninh trong những năm vừa qua đã thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn, đặc biệt là đầu tư trực...