Trang chủ Tags Tiêu chuẩn thi công san nền

Tag: tiêu chuẩn thi công san nền

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 về công tác...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality - Standard for quality of surface water. 1.Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2287:1978 NHÓM T: HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH CƠ BẢN Labour safety standards system - Basic...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 5747:1993 về đất xây dựng –...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5747: 1993 ĐẤT XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI Soil – Classification for civil engineering 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn “Đất xây dựng...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4091:1985 về nghiệm thu các công...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 4091 : 1985 NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Check and acceptance for building works 1. Nguyên tắc chung 1.1. Quy phạm...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:1985 về tổ chức thi công...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4055 : 1985 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TỔ CHỨC THI CÔNG Organization of construction...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5896:1995 về bản vẽ xây dựng...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5896-1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG- CÁC PHẦN BỐ TRÍ HÌNH VẼ, CHÚ THÍCH BẰNG CHỮ VÀ KHUNG TÊN TRÊN BẢN VẼ 1....