Google search engine
Trang chủTiêu chuẩn Xây dựngTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động – quy định cơ bản do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2287:1978

NHÓM T: HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – QUY ĐỊNH CƠ BẢN
Labour safety standards system – Basic rules

Tiêu chuẩn này đề ra những quy định cơ bản của hệ thốn tiêu chuẩn an toàn lao động và áp dụng cho thiết bị sản xuất, quá trình sản xuất, ph ương tiện bảo vệ ng ười lao động trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân.

Tiêu chuẩn này không bãi bỏ hiệu lực của các văn bản pháp chế hiện hành.

1. Định nghĩa và mục đích

1.1. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động là toàn bộ các tiêu chuẩn có liên quan đến nhau nhằm đảm bảo an toàn lao động.

1.2. Nhiệm vụ của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động là quy định:

Yêu cầu chung và định mức các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất; Yêu cầu an toàn chung đối với thiết bị sản xuất;

Yêu cầu an toàn chung đối với quá trình sản xuất; Yêu cầu đối với ph ương tiện bảo vệ ng ười lao động; Ph ương pháp đánh giá an toàn lao động.

2. Nội dung và phân loại các tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động

2.1. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động đ ược phân thành các loại sau: Loại tiêu chuẩn cơ bản;

Loại tiêu chuẩn về yêu cầu chung và định mức các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất;

Loại tiêu chuẩn yêu cầu chung về an toàn đối với thiết bị sản xuất; Loại tiêu chuẩn yêu cầu chung về an toàn đối với quá trình sản xuất; Loại tiêu chuẩn yêu cầu đối với ph ương tiện bảo vệ ng ười lao động.

2.2. Loại tiêu chuẩn cơ bản quy định

Cơ cấu và đặc điểm của việc thống nhất ý kiến trong việc xây dựng các thuộc hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động;

Thuật ngữ trong lĩnh vực an toàn lao động;

Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất;

Chế độ đảm bảo thông tin cửa hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động; Các ph ương pháp đánh giá an toàn lao động.

2.3. Loại tiêu chuẩn về yêu cầu chung và định mức các ,yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất quy định:

Các giá trị giới hạn cho phép của các thông số định mức; Yêu cầu về các ph ương pháp đo các thông số đó;

Yêu cầu an toàn khi làm việc với các chất nguy hiểm và có hại;

2.4. Loại tiêu chuẩn yêu cầu chung về an toàn đối với thiết bị sản xuất quy định

Yêu cầu chung về an toàn đối với tất cả các thiết bị sản xuất;

Yêu cầu an toàn đối với kết cấu của thiết bị sản xuất nói chung và các cơ cấu làm việc, các bộ phận điều khiển, các ph ương tiện kiểm tra, báo hiệu, thiết bị bảo vệ Ph ương pháp kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu an toàn;

Chỉ dẫn việc nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn thuộc loại này.

2.5. Loại tiêu chuẩn yêu cầu chung về an toàn đối với quá trình sản xuất qui định: Yêu cầu chung về an toàn đối với tất cả các qúa trình sản xuất;

Yêu cầu an toàn đối với việc bố tri các thành phần của hệ thống công nghệ;

Yêu cầu an toàn đối với chế độ làm việc của thiết bị sản xuất;

Yêu cầu an toàn đối với vị trí làm việc và chế độ lao động của ng ười lao động; Yêu cầu an toàn đối với các hệ thống điều khiển;

Yêu cầu về việc sử dụng ph ương tiện bảo vệ ng ười lao động; Ph ương pháp kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu an toàn;

Chỉ dẫn việc nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn thuộc loại này.

2.6. Loại tiêu chuẩn về yêu cầu đối với ph ương tiện bảo vệ ng ười lao động quy định. Cách phân loại và yêu cầu đối với các ph ương tiện bảo vệ ng ười lao động;

Yêu cầu đối với các đặc tính kết cấu, sử dụng, bảo vệ và vệ sinh của ph ương tiện bảo vệ ng ười lao động; các ph ương pháp thử và đánh giá ph ương tiện bảo vệ ng ười lao động.

2.7. Cần đ ưa phần “yêu cầu an toàn” vào các tiêu chuẩn đang đ ược biên soạn và các tiêu chuẩn cũ đang đ ược soát xét lại.

3. Đặc điểm của việc thống nhất ý kiến trong việc xây dựng các tiêu chuẩn thuộc hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động.

3.1. Các bản dự thảo tiêu chuẩn cấp Nhà n ước và tiêu chuẩn cấp Ngành thuộc hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động cần đ ược sự nhất trí của Tổng công đoàn Việt Nam, Bộ lao động, Bộ y tế và các cơ quan hữu quan.

Thuộc tính TCVN TCXDVN 2278:1978
Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số / ký hiệu TCXDVN 2278-1978
Cơ quan ban hành Không xác định
Người ký Không xác định
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Xây dựng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Tải xuống TCVN2287:1978
Mật Khẩu Câu hỏi : Giàn phơi thông minh KOMATSU LUX901 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU