TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4923 : 1989

PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ỒN – PHÂN LOẠI

Means and methods for deffence from noise – Classification

Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại các phương tiện và phương pháp chống ồn, được sử dụng tại chỗ làm việc của các cơ sở sản xuất, các nhà máy, vùng dân cư và các công trình công cộng.

Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn SEV 1928-79.

1. Phân loại các phương tiện và phương pháp chống ồn theo cách bảo vệ

– Phương tiện và phương pháp bảo vệ tập thể;

– Phương tiện bảo vệ cá nhân;

2. Phân loại các phương tiện bảo vệ tập thể đối với nguồn ồn

– Phương tiện giảm tiếng ồn tại nguồn;

– Phương tiện giảm tiếng ồn trên đường lan truyền.

2.1. Phân loại  các phương tiện giảm tiếng ồn tại nguồn theo tính chất tác động lên nguồn

– Phương tiện giảm tiếng ồn tại nơi phát sinh;

– Phương tiện giảm khả năng bức xạ âm của nguồn ồn.

2.2. Phân loại các phương tiện giảm tiếng ồn tại nguồn theo tính chất của nguồn phát sinh (xem phụ lục)

– Phương tiện giảm tiếng ồn cơ khí;

– Phương tiện giảm tiếng ồn khí động;

– Phương tiện giảm tiếng ồn điện từ;

– Phương tiện giảm tiếng ồn thủy động.

2.3. Phân loại các phương tiện giảm tiếng ồn trên đường lan truyền (xem phụ lục)

– Phương tiện giảm tiếng ồn không khí;

– Phương tiện giảm tiếng ồn kết cấu.

3. Phân loại các phương tiện bảo vệ tập thể tùy thuộc vào việc sử dụng nguồn năng lượng phụ

– Phương tiên thụ động, không sử dụng nguồn năng lượng phụ.

– Phương tiện chủ động, sử dụng nguồn năng lượng phụ.

Thuộc tính TCVN TCVN4923:1989
Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số / ký hiệu TCVN4923:1989
Cơ quan ban hành Không xác định
Người ký Không xác định
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Xây dựng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Tải xuống TCVN4923:1989
Mật Khẩu Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Xếp ngang Đài loan HT-11 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.