TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 2 – 74

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ

KHỔ GIẤY

Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế cho TCVN 2 – 63

1. Tiêu chuẩn này quy định khổ giấy của các bản vẽ và những tài liệu kỹ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng.

2. Khổ giấy được xác định bằng các kích thước mép ngoài của bản gốc, bản chính, bản điệp và bản in (thể hiện bằng nét liền mảnh trên hình 1).

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2:1974 về Hệ thống tài liệu thiết kế - Khổ giấy 1

Hình 1

3. Các khổ chính gồm có khổ có kích thước các cạnh là 1189 x 841 mm, diện tích 1 m2 và bốn khổ khác được chia từ khổ này ra, cách chia như hình 2.

Kí hiệu và kích thước của các khổ chính theo bảng dưới đây:

Thuộc tính TCVN TCVN 2:1974
Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam
Số / ký hiệu TCVN 2:1974
Cơ quan ban hành Không xác định
Người ký Không xác định
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Xây dựng
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Tải xuống TCVN 2:1974
Mật Khẩu Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SINSUNG SU-100 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.