Google search engine
Trang chủTIN TỨCTrường hợp khối lượng công việc mời thầu "vênh" với thiết kế

Trường hợp khối lượng công việc mời thầu “vênh” với thiết kế

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào.

Bà Nguyễn Thùy An (TPHCM) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống như sau:

Công trình X có chủ đầu tư là ban A, cấp quyết định đầu tư là UBND huyện B. Giá gói thầu xây lắp được phê duyệt là 4 tỷ 700 triệu đồng. Khi mở thầu và xét thầu kết quả tóm tắt như sau:

– Có 4 nhà thầu: 1-2-3-4 nộp hồ sơ dự thầu.

– Trong 4 nhà thầu này có 3 nhà thầu: 1-2-3 nộp thêm dự toán chào thêm khối lượng.

– Hai nhà thầu 1-2 đạt yêu cầu xét năng lực.

– Hai nhà thầu 3-4 không đạt năng lực.

Giá chào thêm của hai nhà thầu 1-2 và thêm giá theo bảng tiên lượng đều vượt giá gói thầu.

Bà An hỏi, giải quyết tình huống nêu trên như thế nào? Các bên đã mời các đơn vị có liên quan và hai nhà thầu này ký biên bản xác định đúng có khối lượng thiếu nêu trên, vậy phải trình xin phát sinh khối lượng và phê duyệt hay xin phê duyệt dự toán chào thêm của nhà thầu đạt giá thấp hơn trong hai nhà thầu hay xin điều chỉnh quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật (dự phòng phí còn 500 triệu đồng)?

Trường hợp nếu có điều chỉnh thì vẫn bảo đảm không làm thay đổi tổng mức đầu tư, xử lý tình huống này như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu quy định một trong những điều kiện để xem xét, đề nghị trúng thầu là có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Điểm b, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào.

Trường hợp trong hồ sơ dự thầu chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu.

Đối với vấn đề của bà An, việc xem xét, đề nghị trúng thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Theo Baochinhphu.vn

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU