11 bước để hoàn thiện dự toán công trình

 

Dự toán xây dựng công trình (dự toán) đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nên kế hoạch tài chính cho một dự án đầu tư xây dựng. Kế hoạch này là nền tảng cho công tác quản lý – kiểm soát mọi chi phí của dự án. Cùng HOSOXAYDUNG.COM tham khảo 11 bước để hoàn thiện dự toán công trình sau đây :

Tham khảo thêm: Mẫu dự toán công trình xây dựng

Bước 1:Rà soát lại toàn bộ kích thước, số lượng của bản vẽ kiến trúc và kết cấu ;

Bản vẽ thiết kế công trình

Bước 2:Hình thành các công tác cần triển khai lập dự toán;

Đây là công tác định hướng cho quá trình triển khai lập dự toán sau này

Bước 3:Tạo mới công trình;

Bước 4:Chọn định mức đơn giá và các điều kiện làm việc;

+ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng
+ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt
+ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát
+ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Sửa chữa

 

STT Số hiệu Ngày Ghi chú
I. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng
1 1776/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD
2 1091/QĐ-BXD 26/12/2011 Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung
3 1172/QĐ-BXD 26/12/2012 Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP
4 588/QĐ-BXD 29/05/2014 Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,… Bổ sung mới chương XII – Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)
II. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt
1 1777/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD
2 1173/QĐ-BXD 26/12/2012 Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP
3 587/QĐ-BXD 29/05/2014 Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
III. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát
1 1779/BXD-VP 16/08/2007 Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 28/2005/QĐ-BXD
IV. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Sửa chữa
1 1778/BXD-VP 16/08/2007 Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD
2 1129/QĐ-BXD 7/12/2009 Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S

Lưu ý: Tất cả định mức dự toán xây dựng công trình được liệt kê ở trên vẫn còn hiệu lực sử dụng.

Bước 5:Nhập công tác và khối lượng;

Bước 6:Điều Chỉnh phân tích vật tư;
Bước 7: Nhập giá vật tư;
Bước 8: Tính cước phí vận chuyển (nếu có);
Bước 9: Nhập các hệ số điều chỉnh vào bảng tổng hợp (có thể sử dụng file mẫu THKP excel tự lập);
Bước 10: Kiểm tra lại toàn bộ công tác, khối lượng có phù hợp với bản vẽ thiết kế chưa?
Bước 11: Xuất sang excel chỉnh sữa in ấn.

Trên đây là 11 bươc để lập dự toán công trình các bạn có thể tham khảo thêm bài viết Quy trình lập dự toán xây dựng phần dân dụng

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải