Bảng tiến độ thi công nhà xưởng

0
70
 

Do đó, để việc xây dựng trở nên thuận lợi và tránh được những yếu tố làm ảnh hưởng đến thời gian thi công, chất lượng công trình thì việc lập bảng tiến độ thi công là điều rất cần thiết.

Download Tiến độ thi công nhà xưởng

Mật khẩu : Cuối bài viết

Lập tiến độ nhất thiết phải qua các bước:

Bước 1: Kê khai hạng mục công trình thích đáng

Kê khai các công trình đơn vị trong toàn bộ hệ thống công trình, các hạng mục bộ phận của công trình đơn vị, các hạng mục đối với công tác chuẩn bị, phụ trợ và kết thúc..v.v..
Sau đó dựa theo trình tự thi công trước sau và mức độ liên qan giữa chúng ới nhau tiến hành sắp xếp tổng hợp một cách hợp lý và thích đáng.

Bước 2: Tính toán khối lượng công trình

Căn cứ vào từng hạng mục công trình đã kê khai mà tính toán khối lượng công trình chủ yếu, thứ yếu, công trình chuẩn bị, công trình phụ.
Tùy theo từng giai đoạn thiết kế mà yêu cầu độ chi tiết khi tính toán khối lượng khác nhau, kết quả tính toán được thể hiện thành bảng.

Bước 3:  Sơ bộ vạch tuần tự thi công với công trình đơn vị

Đầu tiên vạch tiến độ đối với các hạng mục công trình chủ yếu, sau đó đến hạng mục công trình thứ yếu.

Bước 4: Xác định phương pháp và các thiết bị máy móc cho các hạng mục công trình chủ yếu

Lựa chọn phương pháp thi công và thiết bị máy móc phải xuất phát từ điều kiện thực tế cho phép (tính khả thi)
Bước 5: Lập kế hoạch về cung ứng nhiên liệu, máy móc

Căn cứ vào kế hoạch tổng tiến độ sơ bộ đã vạch và các chỉ tiêu, định mức của nhà nước
Kế hoạch cung ứng phải phù hợp với kế hoạch phân phối, cung ứng, cấp phát của nhà nước và các hợp đồng giao nhận hàng hóa, thiết bị, bán thành phẩm của các xí nghiệp gia công
Bước 6: Sửa chữa và điều chỉnh tổng tiến độ kế hoạch sơ bộ

Sau khi điều chỉnh kế hoạch tổng tiến độ sơ bộ và các kế hoạch cung ứng tương ứng để được kế hoạch tổng tiến độ hoàn chỉnh thì thể hiện kết quả lên bảng tổng tiến độ và vẽ biểu đồ cung ứng nhân lực, vật tư, thiết bị cho toàn bộ công trình

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hồ sơ xây dựng. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : bảo hành giàn phơi hòa phát
Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải