Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng

0
2647

Download Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng

Mật khẩu : Cuối bài viết

Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình……….

Công trình …………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———-

  Địa điểm, ngày… tháng…… năm….

 BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1.Tên công trình xảy ra sự cố: ……………………………………………….……..

2.Hạng mục công trình xảy ra sự cố:………………………………………….……

3.Địa điểm xây dựng công trình: ………………………………….………………..

4.Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố được lập với các nội dung sau:

  1. a) Thời điểm xảy ra sự cố: ……giờ….. ngày…… tháng ….. năm…….
  2. b) Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình khi xảy ra sự cố………………………
  3. c) Sơ bộ về tình hình thiệt hại về người, về vật chất………………………..…..…….
  4. d) Sơ bộ về nguyên nhân sự cố (nếu có)………………………..……………………..
  NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;

b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Các thành phần tham gia lập biên bản khác gồm:

Nhà thầu thi công xây dựng: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu)

Các thành phần khác, nếu có.

 

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hồ sơ xây dựng. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : Nhà máy Patron Vina
Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.