Google search engine
Trang chủSÁCH, PHẦM MỀM XÂY DỰNGBiên bản thanh lý hợp đồng khảo sát, thiết kế, lập...

Biên bản thanh lý hợp đồng khảo sát, thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định:


Mật khẩu : Cuối bài viết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

Công trình: …………………

Căn cứ Hợp đồng tư vấn xây dựng số: 48/HĐ-TVXD ngày 15/10/2008 giữa Ban quản lý ………………… và Công ty …………………. về việc Khảo sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: ……………………………………………………………………………………

Căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành đã được hai bên thống nhất nghiệm thu;

Hôm nay ngày     tháng    năm 2008, tại Ban quản lý ………………………………………………..

  1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):

– Tên đơn vị: Ban quản lý …………..

– Địa chỉ:

– Đại diện:

– Điện thoại:                   Fax:

– Tài khoản số:

  1. Bên nhận thầu ( gọi tắt là bên B ):

– Tên đơn vị: Công ty

– Địa chỉ:

– Đại diện:

– Điện thoại:                   Fax:

– Tài khoản số:

– Mã số thuế:

HAI BÊN THỐNG NHẤT LẬP BIÊN BẢN

THANH LÝ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ VỚI CÁC NỘI DUNG SAU

  1. Về khối lượng thực hiện

Bên B hoàn thành đầy đủ các nội dung của bản hợp đồng đã ký kết.

  1. Về kinh phí hợp đồng:
  2. Giá trị hợp đồng:

(Bằng chữ: ………………………………..)

  1. Giá trị thanh toán theo khối lượng hai bên A và bên B xác nhận: ……

(Bằng chữ: ………………………..)

  1. Giá trị Hợp đồng tại thời điểm thanh lý làm tròn là …….

(Bằng chữ: ……………………..)

  1. Kinh phí bên A đã thanh toán cho bên B: không.
  2. Số tiền bên A phải thanh toán cho bên B là …….

(Bằng chữ: Chín triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng)

– Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B số tiền trên sau….. ngày kể từ ngày ký thanh lý hợp đồng.

Biên bản Thanh lý hợp đồng được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 04 bản để làm căn cứ thực hiện./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                  ĐẠI DIỆN BÊN A

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-250 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU