Google search engine
Trang chủHỏi - ĐápHỏi về phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng

Hỏi về phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng

Chào mọi người, em có vấn đề này cho em hỏi thăm:

1. Công trình xây dựng cấp III đã được thực hiện thẩm định sau thiết kế cơ sở tại thời điểm năm 2018 và kết luận đủ điều kiện thực hiện các bước tiếp theo.

2. Theo quy định tại điều 103 Luật Xây dựng 50/2014 (được sửa đổi bởi Luật 62/2020) về thẩm quyền cấp GPXD: UBND cấp huyện là cơ quan cấp GPXD cho công trình cấp III, IV và nhà ở riêng lẻ.

3. Theo khoản 8 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP:
Công trình xây dựng đã thực hiện thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (bao gồm thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng) và không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 thì phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Nghị định này, trừ nội dung quy định tại khoản 4 Điều 41 và khoản 2 Điều 54 Nghị định này.

4. Theo điểm d khoản 3 Điều 3 Luật 62/2020/QH14:
Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trước ngày 15 tháng 8 năm 2020 có yêu cầu cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14 thì tiếp tục thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định;

Vậy:

=> Tiếp tục thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định nào? (quy định tại Luật 50/2014 hay Luật 62/2021; quy định về trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng hay thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng).

=> Nếu thực hiện theo điểm d khoản 3 Điều 3 Luật 62/2020/QH14 và xét đối tượng cấp giấy phép xây dựng theo Luật 50/2014 (trường hợp này không được miễn giấy phép) thì có thực hiện theo khoản 8 Điều 110 Nghị định 15/2021 không ?

=> Trường hợp này đơn vị thực hiện cấp giấy phép xây dựng là UBND cấp tỉnh hay UBND cấp huyện?

Em cảm ơn ạ!


Đáp :

1. Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 3 Luật 62 mà bạn đã trích dẫn, nếu bạn có yêu cầu cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14 thì tiếp tục thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Tức là theo quy định hiện hành đang có hiệu lực, chứ nếu theo quy định cũ thì hóa ra yêu cầu của bạn chẳng được đáp ứng, và việc nêu vào luật là thừa.

2. Đã thực hiện theo Luật đang có hiệu lực tại thời điểm hiện hành thì tức là thực hiện theo khoản 8 Điều 110 Nghị định 15/2021.

3. Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng số 50 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62:

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại khoản 3 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.”
Như vậy công trình cấp III của bạn do UBND cấp huyện cấp GPXD.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU