Mẫu dự toán nhà xưởng công nghiệp đại đồng hoàn sơn từ a-z

  3
  9472
   

  Xây dựng nhà xưởng là công việc khiến rất nhiều chủ doanh nghiệp phải đau đầu, đây là công việc rất quan trọng, cần phải lập kế hoạch và tính toán chi phí một cách kỹ lưỡng.

  Nhà xưởng là nơi gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà xưởng cần phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, mang lại thuận lợi trong sản xuất và kinh doanh.

  Xem thêm:

  Mẫu dự toán nhà xưởng mới nhất 2020 chi tiết, dễ hiểu. Bên dưới là file tải mẫu dự toán nhà xưởng văn phòng C-4 tại Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh.

  Bên A : Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang
  Bên B : Công ty Cổ phần Xây dựng AZhome Việt Nam


  Mật khẩu : Cuối bài viết

  Nội dung công việc đối với hạng mục nhà xưởng

  • Phần nền móng
  • Phần hoàn thiện
  • Container – Ramp Dốc
  • Phần ngoài nhà
  • Phần bể nước phòng cháy chữa cháy 30m³
  • Phần sân đường
  • Hệ thống cửa
  • Hệ thốn điện
  • Hệ thống cấp thoát nước

  Nội dung công việc đối với hạng mục văn phòng

  • Phần nền móng
  • Phần sàn trệt
  • Hệ thống nước
  • Hệ thống điện

  Cùng hồ sơ xây dựng tham khảo mẫu dự toán nhà xưởng công nghiệp sau đây :

  STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
  PHẦN NỀN MÓNG 1,587,895,000
  1 Đập đầu cọc cọc 75.000 100,000 7,500,000
  1 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp II(70%  KL đất đào) 100m3 1.085 3,500,000 3,797,500
  2 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K = 0,90 100m3 0.909 3,500,000 3,181,500
  3 Betong lót móng – đà kiềng rộng <=250cm đá 4×6 M100 m3 25.600 630,000 16,128,000
  4 SXLD tháo dỡ ván khuôn Betong lót móng, dầm kiềng 100m2 1.205 7,000,000 8,435,000
  5 Betong móng rộng <=250cm đá 1×2 M200 m3 21.025 870,000 18,291,750
  6 SXLD tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật 100m2 1.090 12,000,000 13,080,000
  7 SXLD cốt thép móng đường kính <=10mm tấn 0.645 15,000,000 9,675,000
  8 SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm tấn 1.312 15,000,000 19,680,000
  9 SXLD cốt thép móng đường kính > 18mm tấn 0.313 15,000,000 4,695,000
  10 Betong cổ cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 1×2 M200 m3 4.630 930,000 4,305,900
  11 SXLD tháo dỡ ván khuôn cổ cột vuông, chữ nhật 100m2 0.666 12,000,000 7,992,000
  12 Trải nilon chống mất nước nền Nhà Xưởng m2 4,034.252 10,000 40,342,520
  13 Betong đà kiềng đá 1×2 M200 m3 60.200 870,000 52,374,000
  14 SXLD tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng 100m2 3.022 12,000,000 36,264,000
  15 SXLD cốt thép đà kiềng đường kính <=10mm h<=4m tấn 0.647 15,000,000 9,705,000
  16 SXLD cốt thép đà kiềng đường kính <=18mm h<=4m tấn 2.407 15,000,000 36,105,000
  17 SXLD cốt thép đà kiềng đường kính > 18mm h<=4m tấn 0.227 15,000,000 3,405,000
  18 Lu lèn đầm chặt nền cát hiện hữu  bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,95 100m3 12.216 1,000,000 12,216,000
  19 Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T, độ chặt K = 0,95 100m3 6.109 12,000,000 73,308,000
  20 Đắp lớp sỏi đỏ bằng máy đầm 25T, độ chặt K = 0,98 100m3 10.050 30,000,000 301,500,000
  21 Làm móng lớp trên cấp phối đá dăm, đường làm mới 100m3 10.050 25,000,000 251,250,000
  22 Đặt xốp xung quanh tường dày 5mm m2 27.640 10,000 276,400
  23 Betong nền đá 1×2 M200 (s.xuất qua dây chuyền trạm trộn hoặc BT thương phẩm) đổ xả m3 403.826 870,000 351,328,620
  24 SXLD lưới thép hàn D6@200 m2 3,997.000 51,000 203,847,000
  25 Xoa nền xưởng bằng máy xoa m2 3,997.000 10,000 39,970,000
  26 Cắt joint nền nhà xưởng sâu 5cm m 1,426.000 12,000 17,112,000
  27 Betong cột tiết diện <= 0,1m2 h<=4m đá 1×2 M200 m3 2.740 930,000 2,548,200
  28 SXLD tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật 100m2 0.500 12,000,000 6,000,000
  29 SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm h<=4m tấn 0.073 15,000,000 1,095,000
  30 SXLD cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm h<=4m tấn 0.258 15,000,000 3,870,000
  31 Trát cổ cột chiều dày trát 1,5cm vữa M75 m2 3.478 45,000 156,510
  32 Betong giằng tường nhà đá 1×2 M200 m3 9.830 870,000 8,552,100
  33 SXLD tháo dỡ ván khuôn giằng tường 100m2 0.894 12,000,000 10,728,000
  34 SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm h<=4m tấn 0.214 15,000,000 3,210,000
  35 SXLD cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm h<=4m tấn 0.898 15,000,000 13,470,000
  PHẦN HOÀN THIỆN 138,469,514
  36 Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5×10,5×22 chiều dày <=33cm, h<=4m M75 m3 62.190 1,000,000 62,190,000
  37 Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5×10,5×22 chiều dày <=11cm, h<=4m M75 m3 1.350 800,000 1,080,000
  38 Trát tường ngoài chiều dày trát 2cm vữa M75 m2 316.074 45,000 14,223,330
  39 Trát tường trong chiều dày trát 2cm vữa M75 m2 377.285 35,000 13,204,975
  40 Bả ma tít vào tường ngoài nhà 316.074 19,000 6,005,406
  41 Bả matít vào tường trong nhà m2 307.285 19,000 5,838,415
  42 Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Super 1 nước lót + 2 nước phủ m2 316.074 17,000 5,373,258
  43 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Super 1 nước lót + 2 nước phủ 307.285 16,000 4,916,560
  44 Lát nền, sàn gạch ceramic 20×20 vữa M75 m2 23.940 175,000 4,189,500
  45 Ốp tường, trụ, cột gạch 20x25cm m2 54.800 180,000 9,864,000
  46 Làm trần bằng tấm nhựa có khung xương bằng thép hộp 25x50x2 @500 m2 23.940 130,000 3,112,200
  47 Lắp dựng cửa WC bộ 6.000 800,000 4,800,000
  48 Giá treo bể nước bằng thép hộp 50x100x2 tấn 0.245 15,000,000 3,671,870
  CONTAINER – RAMPDỐC 108,177,807
  49 Betong lót móng rộng <=250cm đá 4×6 M100 m3 1.800 630,000 1,134,000
  50 Betong móng rộng <=250cm đá 1×2 M200 m3 15.005 870,000 13,054,350
  51 Láng nền sàn không đánh mầu dày 3cm vữa M100 m2 3.920 15,000 58,800
  52 Trát RAMP chiều dày trát 2cm vữa M75 m2 1.200 45,000 54,000
  53 Đào móng chiều rộng <= 6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II 100m3 1.152 3,500,000 4,032,000
  54 Betong lót chân tường rộng <=250cm đá 4×6 M100 m3 2.370 630,000 1,493,100
  55 Betong tường dày <=45cm h<=4m đá 1×2 M200 m3 13.620 870,000 11,849,400
  56 SXLD tháo dỡ ván khuôn tường thẳng dày <=45cm 100m2 0.932 12,000,000 11,184,000
  57 SXLD cốt thép tường đường kính <=18mm h<=4m tấn 2.127 15,000,000 31,905,000
  58 Trát tường Betong vữa M75 m2 34.856 45,000 1,568,520
  59 Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi 320cv 100m3 0.213 30,000,000 6,390,000
  60 Làm móng lớp trên cấp phối đá dăm, đường làm mới 100m3 0.142 30,000,000 4,260,000
  61 lu nèn nền cát 100m2 0.710 11,000,000 7,810,000
  62 Bê tông nền dốc M250 m3 14.200 930,000 13,206,000
  63 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=50kg cái 12.000 14,886 178,637
  64 PHAÀN NGOAØI NHAØ 103,442,278
  65 Hoá ga loaïi 1 (Ñaõ tính banh chi tieát) caùi 28.000
  66 Hoá ga loaïi 2 (Ñaõ tính banh chi tieát) caùi 9.000
  67 Ñaøo hoá ga, ñöôøng oáng chieàu roäng <= 6m baèng maùy ñaøo 0,8m3, ñaát caáp II (70% ñaát ñaøo) 100m3 3.843 3,500,000 13,450,500
  68 Laép ñaët oáng beâ toâng ñöôøng kính 300mm, ñoaïn oáng daøi 1m noái baèng gaïch chæ 100m 2.190 15,300,000 33,507,000
  69 Laép ñaët oáng beâ toâng noái ( H30) ñoaïn qua ramp ñöôøng kính oáng d=300mm 100m 0.160 30,000,000 4,800,000
  70 Laép ñaët oáng nhöïa PVC ñk 200mm baèng maêng soâng, ñoaïn oáng daøi 8m 100m 1.150 20,000,000 23,000,000
  71 Ñaép ñaát neàn moùng hoá ga, ñöôøng coáng coâng trình, ñoä chaët K = 0,90 m3 328.980 35,000 11,514,300
  72 Laép ñaët goái ñôõ coáng caùi 135.000 24,811 3,349,452
  73 Ñaøo moùng beå töï hoaïi roäng >1m,saâu >1m, ñaát caáp II m3 35.600 35,000 1,246,000
  74 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët K = 0,90 100m3 0.220 3,500,000 770,000
  75 Beâ toâng loùt moùng ñaù 4×6 M100 m3 0.700 630,000 441,000
  76 Betong taám ñan, ñaùy & ñan löôïc ñaù 1×2 M200 m3 1.800 870,000 1,566,000
  77 SXLD thaùo dôõ vaùn khuoân taám ñan, ñaùy & daàm+ loùt 100m2 0.080 12,000,000 960,000
  78 SXLD coát theùp taám ñan, ñaùy beå + daàm ñk <=10mm h<=16m taán 0.160 15,000,000 2,400,000
  79 SXLD coát theùp saøn maùi ñk <=18mm h<=16m taán 0.070 15,000,000 1,050,000
  80 Xaây töôøng BTH gaïch chæ 6,5×10,5×22 chieàu daøy <=33cm, h<=4m M75 m3 3.350 1,000,000 3,350,000
  81 Xaây töôøng thaúng gaïch chæ 6,5×10,5×22 chieàu daøy <=11cm, h<=4m M75 m3 0.060 800,000 48,000
  82 Traùt töôøng chieàu daøy traùt 2cm vöõa M75 m2 31.000 45,000 1,395,000
  83 ñaùnh maàu xi maêng nguyeân chaát m2 26.000 22,886 595,026
  84 PHAÀN BEÅ NÖÔÙC PCCC 30M³ 91,511,574
  85 Ñaøo moùng baêng, roäng >3m, saâu <=2m, ñaát caáp II m3 71.343 35,000 2,497,005
  86 Ñoùng coïc goã (hoaëc coïc traøm) D8-10cm chieàu daøi coïc ngaäp ñaát > 2,5m ñaát caáp II 100m 18.720 1,500,000 28,080,000
  87 Ñaøo buøn ñaëc trong moïi ñieàu kieän m3 1.664 70,000 116,480
  88 Ñaép caùt neàn moùng coâng trình m3 1.664 85,000 141,440
  89 Betong loùt moùng roäng > 250cm ñaù 4×6 M150 m3 1.664 650,000 1,081,600
  90 Betongg neàn ñaù 1×2 M250 m3 3.561 930,000 3,311,730
  91 Betongg coät tieát dieän <= 0,1m2 h<=4m ñaù 1×2 M250 m3 0.167 930,000 155,310
  92 Betongg xaø daàm, giaèng nhaø ñaù 1×2 M250 m3 0.160 930,000 148,800
  93 Betong töôøng daøy <=45cm h<=4m ñaù 1×2 M250 m3 7.410 1,000,000 7,410,000
  94 Betong saøn maùi ñaù 1×2 M200 m3 1.800 930,000 1,674,000
  95 SXLD coát theùp töôøng ñöôøng kính <=10mm h<=4m taán 0.152 15,000,000 2,280,000
  96 SXLD coát theùp töôøng ñöôøng kính <=18mm h<=4m taán 1.430 15,000,000 21,450,000
  97 SXLD thaùo dôõ vaùn khuoân moùng daøi, beä maùy 100m2 0.053 7,000,000 371,000
  98 SXLD thaùo dôõ vaùn khuoân töôøng thaúng daøy <=45cm 100m2 0.859 14,000,000 12,026,000
  99 SXLD thaùo dôõ vaùn khuoân saøn maùi 100m2 0.105 12,000,000 1,260,000
  100 Maïch ngöøng Water bar (chieàu cao 200) m 16.000 134,704 2,155,257
  101 Traùt truï coät, lam ñöùng, caàu thang chieàu daøy traùt 1,5cm vöõa M75 m2 41.120 45,000 1,850,400
  102 Traùt truï coät, lam ñöùng, caàu thang chieàu daøy traùt 2cm vöõa M75 m2 34.721 55,000 1,909,655
  103 Laùng neàn saøn khoâng ñaùnh maàu daøy 2cm vöõa M100 m2 15.000 15,000 225,000
  104 Laùng neàn saøn khoâng ñaùnh maàu daøy 2cm vöõa M75 m2 15.000 12,000 180,000
  105 Queùt flinkote choáng thaám maùi, seâ noâ, oâ vaêng … m2 34.721 29,093 1,010,128
  106 Laép ñaët naép beå 760×760 baèng toân caùi 1.000 567,480 567,480
  107 Laép ñaët thang inox xuoáng beå D16 caùi 7.000 63,053 441,374
  108 Ñaép ñaát coâng trình baèng ñaàm coùc, ñoä chaët K = 0,90 100m3 0.280 3,500,000 979,755
  109 Xaû nöôùc thuûy cuïc thöû beå (30m3) m3 30.000 6,305 189,160
  110 PHAÀN SAÂN ÑÖÔØNG 423,483,700
  111 Laùt saân, neàn ñöôøng, væa heø gaïch töï cheøn daøy 5,5cm m2 1,025.000 110,000 112,750,000
  112 Lu leøn neàn caùt væa heø baèng maùy ñaàm 9T, ñoä chaët K = 0,95 100m3 10.250 1,000,000 10,250,000
  113 Lu leøn ñaàm chaët neàn ñöôøng caùt hieän höõu  baèng maùy ñaàm 25T, ñoä chaët K = 0,95 100m3 7.920 1,000,000 7,920,000
  114 Ñaép lôùp soûi ñoû daøy 20 baèng maùy ñaàm 25T, ñoä chaët K = 0,98 100m3 1.766 10,000,000 17,660,000
  115 Thi công lớp Subase dầy 15cm 100m3 1.325 25,000,000 33,112,500
  116 Laøm moùng lôùp treân caáp phoái ñaù daêm, ñöôøng laøm môùi 100m3 1.325 25,000,000 33,112,500
  117 Raûi thaûm maët ñöôøng beâtoâng nhöïa haït trung, chieàu daøy ñaõ leøn eùp 7cm 100m2 8.830 21,000,000 185,430,000
  118 Đặt boù vỉa đường nội bộ NX m 231.460 95,000 21,988,700
  119 Lắp đặt chắn raùc đường kt 40×15 caùi 28.000 45,000 1,260,000
  120 PHẦN KÈO THÉP – HỆ THỐNG CỬA
  121 PHẦN KÈO THÉP 2,923,729,230
  122 Sản xuất kết cấu thép (Sơn 3 nước, màu sơn do CĐT chọn) tấn 60.066 15,987,182 960,286,090
  123 Sản xuất cung cấp xà gồ thép (Sơn 3 nước, màu sơn do CĐT chọn) tấn 34.567 14,202,812 490,948,589
  124 Lắp dựng kết cấu thép tấn 94.633 1,424,608 134,814,884
  125 Vận chuyển khung kèo, xà gồ thép tấn 94.633 315,388 29,846,065
  126 Bulông liên kết, và bu lông neo, giằng cáp, tăng đơ + phụ kiện t.bộ 1.000 189,160,165 189,160,165
  127 Cung cấp và lợp mái  bằng tôn múi chiều dài bất kỳ độ dày 5mm (tole mái Bluescope- super mạ màu cán Klipock màu CĐT chọn) 100m2 45.790 18,495,263 846,898,101
  128 Cung cấp và lợp vách tường bằng tôn múi  đo dày 4,5zem(tole vách posvina mạ màu dày 0,45mm màu do CĐT chọn) 100m2 15.016 10,246,370 153,859,493
  129 Cung cấp phụ kiện tole (vít, đai kẹp, phụ kiện khác) t.bộ 1.000 95,844,252 95,844,252
  130 Cung cấp lắp đặt máng nước mái m 192.000 114,956 22,071,589
  131 Cung cấp lắp ống thoát nước mái bằng tôn m 70,000
  131 PHẦN HỆ THỐNG CỬA 353,915,164
  132 Gia công cửa cuốn tôn sơn tĩnh điện dày 0,7ly Dx1 m2 24.721 1,300,000 32,136,650
  133 Mô tơ cửa cuốn Dc (có remote) cái 1.000 5,000,000 5,000,000
  133 Cửa đi Panô sắt hai cánh mỏ, Sơn chống thoát nước  mái gỉ 1 lớp, sơn dầu hoàn thiện hai lớp mầu xám (Dx3) m2 16.200 1,700,000 27,540,000
  Cửa đi Panô sắt hai cánh lùả, Sơn chống thoát nước  mái gỉ 1 lớp, sơn dầu hoàn thiện hai lớp mầu xám (Dx2) m2 30.400 1,800,000 54,720,000
  134 Cửa đi panô nhôm kính khung nhôm TUNGKHUANG kính trắng 5mm mài mờ tay nắm ổ khóa Đài Loan. Của 1 cánh Dv1 m2 2.800 1,300,000 3,640,000
  Cửa đi sắt-panô tole, kính mờ 5mm m2 6.475 1,300,000 8,417,500
  135 Lắp dựng cửa đi nhựa khu WC m2 8.000 33,127 265,014
  136 Cửa sổ sắt kính lùa kính trắng dầy 5mm sơn dầu hoàn thiện mầu xám  Sx m2 108.000 1,100,000 118,800,000
  137 Sản xuất hoa sắt cửa sổ (luôn sơn) Sx m2 108.000 750,000 81,000,000
  138 Cửa sổ sắt kính lật kính trắng dày 5mm sơn dầu hoàn thiện mầu xám Sv m2 2.160 1,100,000 2,376,000
  Cửa sổ kính trắng cường lực 5ly Sk1,2,3 m2 18.200 1,100,000 20,020,000
  139 PHẦN ĐIỆN 60,971,844
  140 Lắp đặt đn huỳnh quang 1,2m – 1 bĩng 40W bộ 4.000 197,162 788,647
  141 Lắp đặt cơng tắc 1 hạt ci 4.000 40,491 161,966
  142 Lắp đặt đn cao p cĩ chĩa trong NX bộ 27.000 646,225 17,448,074
  143 Đn cao p thuỷ ngn 250 ngồi nh + cần đn 1.5m bộ 6.000 807,642 4,845,850
  144 Lắp đặt aptomat 3P-100A ci 1.000 513,806 513,806
  145 Lắp đặt aptomat 3P-50A ci 1.000 397,765 397,765
  146 Lắp đặt aptomat 3P-32A ci 3.000 321,511 964,534
  147 Lắp đặt aptomat 2P-20A ci 3.000 47,188 141,565
  148 Lắp đặt aptomat 2P-10A ci 0.000 47,188
  149 Lắp đặt aptomat 1P-10A ci 11.000 47,188 519,072
  150 Lắp đặt dy đơn 1x6mm2 m 700.000 13,571 9,499,598
  151 Lắp đặt dy đơn 1×2,5mm2 m 1,400.000 7,677 10,747,341
  152 Lắp đặt dy đơn 1×1,5mm2 m 60.000 5,557 333,412
  153 Lắp đặt dy dẫn 2 ruột 2x6mm2 m 0.000 26,135
  154 Lắp đặt dy đơn 1x4mm2 m 0.000 10,237
  155 Lắp đặt dy dẫn 2 ruột 2×2,5mm2 m 0.000 13,655
  156 Lắp đặt dy dẫn 2 ruột 2×1,5mm2 m 0.000 9,509
  157 Lắp nổi ống nhựa bảo hộ dy dẫn đk 32mm (mng nhựa chiều rộng 34mm) m 200.000 17,196 3,439,277
  158 Lắp nổi ống nhựa bảo hộ dy dẫn đk 15mm (mng nhựa chiều rộng 16mm) m 1,000.000 9,546 9,546,464
  159 Lắp đặt hộp nối, hộp phn dy, hộp cơng tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 100x100mm hộp 10.000 42,610 426,095
  160 Lắp đặt hộp nối, hộp phn dy, hộp cơng tắc, hộp cầu chì, hộp automat kích thước <= 200x200mm hộp 5.000 56,886 284,428
  161 Lắp đặt tủ m tường 5 tp chứa MCB 1P – 10A ci 2.000 34,877 69,754
  162 Lắp đặt tủ điện chính 600x800x250 ci 1.000 511,291 511,291
  163 Lắp đặt tủ điện chính 400x600x250 ci 0.000 298,745
  164 Lắp đặt tủ điện chính 300x250x150 ci 0.000 174,474
  165 Ống sắt D16 treo đn cao p kg 22.000 15,132 332,905
  166 PHAÀN CAÁP THOAÙT NÖÔÙC 33,196,800
  167 Hệ thống cấp nước
  168 Bể Inox 2000L bộ 1 5,000,000 5,000,000
  169 Ống PVC d42,C3 m 21 21,400 449,400
  170 Ống PVC d34,C3 m 60 17,200 1,032,000
  171 Tê nối cái 1 22,000 22,000
  172 Co d34 cái 5 18,000 90,000
  173 Nối d34 cái 3 15,600 46,800
  174 Ống PVC d27,C2 m 24 15,300 367,200
  175 Ống PVC d21,C2 m 24 12,000 288,000
  176 Phụ kiện cho ống bộ 1 120,000 120,000
  177 Giá đỡ cho ống nhựa bộ 1 80,000 80,000
  178 Van đóng d34 cái 1 250,000 250,000
  179 Van phao d34 cái 1 120,000 120,000
  180 Van xa khí 27 cái 1 120,000 120,000
  181 Vật tư phụ khác bộ 1 100,000 100,000
  182 Kiểm tra chạy thử bộ 1 250,000 250,000
  183 Hệ thống thoát nước
  184 Ống PVC 34,C2 m 14 17,200 240,800
  185 Ống PVC 60,C2 m 23 53,200 1,223,600
  186 Ống PVC 100,C2 m 25 80,600 2,015,000
  187 Phụ kiện cho ống bộ 1 120,000 120,000
  188 Giá đỡ cho ống bộ 1 80,000 80,000
  189 Thoát sàn bộ 8 120,000 960,000
  190 Vật tư phụ bộ 1 100,000 100,000
  191 Kiểm tra bộ 1 250,000 250,000
  192 Thiết bị nhà vệ sinh
  193 xí bệt bộ 5 1,656,000 8,280,000
  194 Chậu rửa + phụ kiện bộ 4 828,000 3,312,000
  195 Vòi cho chậu rửa bộ 4 1,380,000 5,520,000
  196 tiểu nam bộ 2 690,000 1,380,000
  197 Vòi sịt bồn vệ sinh bộ 5 276,000 1,380,000
  198 Hệ thống chống sét và PCCC TG
  TỔNG CỘNG 5,828,542,91
  Mời quý vị tham khảo :Báo giá thiết kế nhà xưởng
  Mời quý vị tham khảo :Báo giá đồ gỗ nội thất An Cường giá rẻ
  Mờihhttp://vncdesign.com.vn/bao-gia-thiet-ke-nha-xuong quý vị tham khảo :DỰ TOÁN THI CÔNG NHÀ XƯƠNG
  Mời quý vị tham khảo :999 mẫu nhà xưởng sản xuất đẹp
  Mời quý vị tham khảo :Đơn giá thi công nhà xưởng năm 2018
  Mời quý vị tham khảo :CẨM NANG THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ XƯỞNG A-Z

  Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-888 ?
  Đáp án: XXX000 (6 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

   
  Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

  3 BÌNH LUẬN

  1. Anh chị muốn Dowload hoặc hỗ trợ trực tiếp vui lòng để lại Email và số điện thoại. Team Hồ sơ xây dựng .com

  BÌNH LUẬN

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây