Trang chủ Tags Tiêu chuẩn bản vẽ xây dựng

Tag: tiêu chuẩn bản vẽ xây dựng

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11414-5:2016 về Mặt đường bê tông...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11414-5:2016 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG – VẬT LIỆU CHÈN KHE GIÃN DẠNG TẤM – PHẦN 5: XÁC ĐỊNH HÀM...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4453 : 1995 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TỪNG PHẦN – KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất –...

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works – Construction, check and acceptance Lời nói đầu TCVN 4447:2012 được chuyển đổi...

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 về công tác...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality - Standard for quality of surface water. 1.Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5942:1995 về chất lượng nước –...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5942:1995 CHẤT LƯỢNG NƯỚC- TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT Water quality - Standard for quality of surface water. 1.Phạm vi áp dụng 1.1.Tiêu...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2287:1978 về hệ thống tiêu chuẩn...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2287:1978 NHÓM T: HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH CƠ BẢN Labour safety standards system - Basic...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 5747:1993 về đất xây dựng –...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5747: 1993 ĐẤT XÂY DỰNG – PHÂN LOẠI Soil – Classification for civil engineering 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn “Đất xây dựng...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 về công tác đất –...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4447:1987 NHÓM H CÔNG TÁC ĐẤT – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works –Codes for construction, check and accetance 1.  Quy...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4091:1985 về nghiệm thu các công...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 4091 : 1985 NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Check and acceptance for building works 1. Nguyên tắc chung 1.1. Quy phạm...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:1985 về tổ chức thi công...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4055 : 1985 QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU TỔ CHỨC THI CÔNG Organization of construction...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5570:1991 về hệ thống tài liệu...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5570 : 1991 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG . BẢN VẼ XÂY DỰNG KÍ HIỆU ĐƯỜNG NÉT VÀ ĐƯỜNG...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-20:2002 (ISO 128-20:1996) về Bản vẽ...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-20:2002 ISO 128-20:1996 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 20: QUY ƯỚC CƠ BẢN VỀ...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6081:1995 (ISO 4069:1977) về Bản vẽ...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6081-1995 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THỂ HIỆN CÁC TIẾT DIỆN TRÊN MẶT CẮT VÀ MẶT NHÌN – NGUYÊN...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6080:1995 về Bản vẽ xây dựng...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6080-1995 BẢN VẼ XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP CHIẾU 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa hai...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5571:1991 về hệ thống tài liệu...

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Thuộc tính TCVN TCXDVN 340:2005 Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam Số / ký hiệu TCXDVN 340:2005 Cơ quan ban hành Không xác định Người ký Không xác định Ngày ban hành Ngày...

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6079:1995 (ISO 1047:1973) về bản vẽ...

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Thuộc tính TCVN TCXDVN 340:2005 Loại văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam Số / ký hiệu TCXDVN 340:2005 Cơ quan ban hành Không xác định Người ký Không xác định Ngày ban hành Ngày...