Google search engine
Trang chủHỏi - ĐápHỏi đáp báo cáo nghiên cứ khả thi

Hỏi đáp báo cáo nghiên cứ khả thi

Câu hỏi : Thẩm quyền thẩm định chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

Hỏi: (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam – songtoan87@gmail.com)

Hiện tại, Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam đã trình Sở Xây dựng thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án (dự án đầu tư công) để lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó gồm các chi phí: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định giá thiết bị,… Trong quá trình thẩm định dự toán chi phí này, cơ quan thẩm định đã cắt bỏ chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi vì cho rằng chi phí này không nằm trong giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, khi trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án này thì SXD yêu cầu chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án để có cơ sở thẩm định. Vậy, Ban QLDA xin hỏi:

1) Chi phí tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi có nằm trong dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 Nghị định 68/2019/NĐ-CP hay không?

2) Nếu không, thì cơ quan nào thẩm định chi phí tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt làm cơ sở cho chủ đầu tư dự án lựa chọn nhà thầu của gói thầu này.

Trả lời:

Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định, dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này.

Điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã quy định “Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án.”.

Theo đó, công tác thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi là một trong những công tác thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Vì vậy, việc thẩm định, phê duyệt chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Cục Kinh tế xây dựng

Moc.gov.vn

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

  1. Quy định về việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi
  2. Quy định về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án
  3. Thủ tục thẩm định báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng
  4. Hướng dẫn xác định chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
  5. Hỏi đáp báo cáo nghiên cứ khả thi

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU