Google search engine
Trang chủHỏi - ĐápHỏi đáp về tổng mức đầu tư dự án xây dựng công...

Hỏi đáp về tổng mức đầu tư dự án xây dựng công trình

Câu hỏi 1: Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

Câu hỏi:

Hiện Công ty chúng tôi đã quyết toán và đang thực hiện phương án tài chính của Dự án (dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật). Dự án được thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 16/2003/QH11, Luật 38/2009/QH12, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010. Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, chủ đầu tư đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt; cụ thể:
– Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng giảm; chi phí xây dựng tăng do phát sinh khối lượng công việc.
– Phần khối lượng phát sinh tăng, công ty đã tổ chức: Hợp đồng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế + dự toán và đơn vị tư vấn độc lập thẩm tra. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra, Công ty quyết định phê duyệt dự toán phát sinh.
– Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và ra quyết định phê duyệt quyết toán dự án.
Xin hỏi, việc công ty chúng tôi điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và thực hiện thủ tục thẩm tra, phê duyệt hồ sơ phần khối lượng phát sinh như vậy có đúng với các quy định của pháp luật đầu tư xây dựng nêu trên không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình “Trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án thì chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh”. Tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP quy định “Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán công trình điều chỉnh. Đối với các công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nếu giá trị dự toán công trình điều chỉnh không vượt giá trị dự toán đã được người quyết định đầu tư phê duyệt thì chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt”. Tại điểm b khoản 2 Điều 25 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP quy định chủ đầu tư “Được phép điều chỉnh và phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh trong các trường hợp điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt”. Đối chiếu các quy định nêu trên cho thấy việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án, thực hiện thủ tục thẩm tra, phê duyệt phần khối lượng phát sinh như đã trình bày ở trên là phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng đối với dự án.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU