Google search engine
Trang chủHỏi - ĐápHỏi đáp về hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng

Hỏi đáp về hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng

Cùng trao đổ Hỏi đáp về hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng

Câu hỏi 1:Về nghiệm thu công việc xây dựng

Hỏi: 

Theo Điều 8 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 về nghiệm thu công việc xây dựng.Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng gồm tên công trình, thời gian và địa điểm, thành phần ký, kết luận, chữ ký, phụ lục khác. Theo nội dung trên thì hiện tại biên bản nghiệm thu không còn có mục căn cứ nghiệm thu. Xin hỏi Quý Cục có phải hiện tại biên bản nghiệm thu đã bỏ mục căn cứ nghiệm thu và lý do bỏ căn cứ này ?Trân trọng !

Trả lời:

 1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì“biên bản nghiệm thu công việc bao gồm các nội dung :
 2. a) Tên công việc nghiệm thu;
 3. b) Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
 4. c) Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
 5. d) Kết luận nghiệm thu;

đ) Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

 1. e) Phụ lục kèm theo (nếu có).”

Do vậy biên bản nghiệm thu không có nội dung căn cứ nghiệm thu.

 1. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có thể lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công. Do đó, việc đưa căn cứ nghiệm thu vào trong biên bản nghiệm thu công việc là không phù hợp.

Tuy nhiên, trong quá trình nghiệm thu từng công việc người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu./.

(Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng)

 

Câu hỏi 2: Điều kiện tham gia và ký hồ sơ nghiệm thu công trình

Chi tiết câu hỏi :

Cho tôi hỏi, chuyên ngành cấp thoát nước, có chứng chỉ hành nghề lắp đặt thiết bị vào công trình thì có ký được hồ sơ nghiệm thu các hệ thống điện, điều hoà không khí không? Thông tư số 17/2016/TT-BXD và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP thì cũng chỉ đề cập chung là lắp đặt thiết bị vào công trình, nhưng không thấy đề cập tới việc được ký hồ sơ nghiệm thu.

Trả lời :

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng thì cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng “được làm giám sát trưởng các công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề; được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề” phù hợp với hạng chứng chỉ được cấp.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì: “Tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng của tổ chức nêu trên phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và cấp công trình”.

Như vậy, cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình được tham gia nghiệm thu và ký biên bản nghiệm thu các công việc phù hợp với quyền hạn, trách nhiệm của giám sát trưởng hoặc giám sát viên quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Câu hỏi 3: Trả lời thắc mắc về hồ sơ nghiệm thu hoàn thành giai đoạn và hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng.

Hỏi :

Độc giả Phan Đình Minh có địa chỉ thư điện tử minh.artelia@gmail.com hỏi:

Dự án chúng tôi đang thực hiện giám sát thi công phần cọc khoan nhồi và tường vây, nhưng do nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ và mất khả năng về tài chính nên bị chấm dứt hợp đồng thi công. Sau khi chấm dứt hợp đồng, chúng tôi có có yêu cầu nhà thầu cử cán bộ xuống làm việc và hoàn thành: hồ sơ nghiệm thu hoàn thành giai đoạn và hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng, nhưng nhà thầu không thực hiện nên chưa có các tài liệu sau: biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn, biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng, bản vẽ hoàn công.

Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp chúng tôi đã có: Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào – có chữ ký của Nhà thầu thi công (bao gồm: kết quả thử nghiệm vật liệu đầu vào); Biên bản nghiệm thu công việc vào – có chữ ký của Nhà thầu thi công (bao gồm: kết quả thử nghiệm bê tông tuổi 28 ngày); Báo cáo kết của siêu âm cọc khoan nhồi – Đơn vị độc lập thứ 3 thì chủ đầu tư và giám sát thi công có thể lập biên bản để đóng Hồ sơ hạng mục này không? Nếu không được thì phải làm như thế nào?

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu câu hỏi của độc giả Phan Đình Minh, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bào trì công trình xây dựng thì kết quả nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình xây dựng phải được lập thành biên bản. Vì vậy, việc chủ đầu tư đơn phương tổ chức nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình xây dựng khi không có sự tham gia của nhà thầu thi công xây dựng là không phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình;

Để tháo gỡ các vướng mắc trong việc hoàn tất hồ sơ, Chủ đầu tư và các bên liên quan có thể căn cứ theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, các phụ lục hợp đồng để giải quyết theo quy định của Hợp đồng đã được ký kết và quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Trường hợp các bên không đạt được thoả thuận để giải quyết tranh chấp thì có thể đề nghị Trọng tài hoặc Toà án giải quyết theo quy 

Câu hỏi 4: Trả lời thắc mắc về hồ sơ quản lý chất lượng công trình

Hỏi:

 Câu hỏi của độc giả Nguyễn Văn Tùng, Địa chỉ:Thị trấn Ân Thi – huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên, Điện thoại: 0976656468, Email: tung34883@gmail.com

Theo thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016:

– Về nhật ký thi công xây dựng công trình không nói rõ hình thức đánh máy hay ghi chép nhật ký; chỉ nói CĐT và nhà thầu thỏa thuận về hình thức; nội dung trong nhật ký thi công; Vậy nếu chúng tôi và CĐT thỏa thuận nhật ký đánh máy in ra có hợp lý hay không;

– Cũng trong thông tư 26 về nghiệm thu công việc xây dựng không đề cập tới Biên bản nghiệm thu nội bộ và Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc; Vậy nếu hồ sơ Quản lý chất lượng của chúng tôi thỏa thuận giữa CĐT và đơn vị thi công giờ có thể bỏ biên bản nghiệm thu nội bộ và Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc cho ngắn gọn; đỡ rườm rà, cồng kềnh hồ sơ được hay không.

Trả lời:

 1. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng không quy địnhbắt buộc phải lập biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu trước khi nghiệm thu công việc xây dựng. Tuy nhiên, nhà thầu thi công xây dựng phải gửi thông báo nghiệm thu công việc xây dựng cho người giám sát thi công xây dựng trước khi tiến hành nghiệm thu công việc xây dựng.
 2. Về nội dung biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được quy định tại Điều 27 Nghị định số 46 và Điều 8 Thông tư số 26/2016/TT-BXD.
 3. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định nhà thầu thi công xây dựng lập nhật ký thi công xây dựng và chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.
 4. Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định bắt buộc chủ đầu tư lập 01 bộ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, 01 bộ hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình, ngoài ra còn hồ sơ nộp lưu trữ lịch sử của công trình theo quy định. Các bộ hồ sơ phục vụ các công tác khác thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

 

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

 1. Cách lập hồ sơ nghiệm thu
 2. 86 mẫu biên bản nghiệm thu hoàn chỉnh cho công trình xây dựng
 3. Hỏi đáp về hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng
 4. Nghiệm thu công trình là gì? Các bước nghiệm thu công trình
 5. Hồ sơ nghiệm thu PCCC
 6. Phần mềm lập hồ sơ nghiệm thu

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU