Đơn đề nghị điểm định phương tiện PCCC

0
1943

Download Đơn đề nghị điểm định phương tiện PCCC

Mật khẩu : Cuối bài viết

Nội dung của Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mẫu số PC17
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: ……………………………………………………………..

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………… Email: ……………………………………………………………..

Đăng ký kinh doanh số ……….. ngày ………..tháng ………..năm ………..tại………………….

Họ tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………..

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu số: …………………………………………. cấp ngày ……./……./ …….

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

…., ngày …. tháng …. năm ….
…………….(1)……………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Chức danh của người làm đơn.

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

  1. Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC để đưa vào sử dụng
  2. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà máy sản xuất
  3. [Download] hồ sơ nghiệm thu PCCC đầy đủ
  4. Đơn xin đề nghị nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy
  5. Hồ sơ nghiệm thu PCCC
  6. Đơn đề nghị điểm định phương tiện PCCC

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : thi công nhà xưởng Vinacon

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.