Google search engine
Trang chủHỒ SƠHồ sơ nghiệm thuĐơn đề nghị điểm định phương tiện PCCC

Đơn đề nghị điểm định phương tiện PCCC

Download Đơn đề nghị điểm định phương tiện PCCC

Mật khẩu : Cuối bài viết

Nội dung của Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mẫu số PC17
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: ……………………………………………………………..

Tên tổ chức/cá nhân: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………… Email: ……………………………………………………………..

Đăng ký kinh doanh số ……….. ngày ………..tháng ………..năm ………..tại………………….

Họ tên người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………..

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu số: …………………………………………. cấp ngày ……./……./ …….

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

…., ngày …. tháng …. năm ….
…………….(1)……………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Chức danh của người làm đơn.

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

  1. Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC để đưa vào sử dụng
  2. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà máy sản xuất
  3. [Download] hồ sơ nghiệm thu PCCC đầy đủ
  4. Đơn xin đề nghị nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy
  5. Hồ sơ nghiệm thu PCCC
  6. Đơn đề nghị điểm định phương tiện PCCC

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

Câu hỏi : thi công nhà xưởng Vinacon

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU