Google search engine
Trang chủBiên bản nghiệm thuMẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2024

Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2024

Sau khi các dự án đã hoàn thành thì doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện việc lập biên bản nghiệm thu để tiến hành đánh giá kết quả. Đặc biệt ở trong các lĩnh vực làm việc như nhà hàng khách sạn thì mẫu biên bản nghiệm thu công việc sẽ giúp kiểm định được chất lượng của công việc diễn ra tại khách sạn, nhà hàng.

Download Mẫu Biên bản nghiệm thu khối lượng

Mật khẩu : Cuối bài viết

Cũng giống như biên bản nghiệm thu hoàn thành, biên bản nghiệm thu khối lượng cũng thường được sử dụng để đánh giá chất lượng của công việc đã thực hiện. Nội dung bài viết dưới đây của Biên bản nghiệm thu sẽ giải thích chi tiết hơn về nội dung này.

Biên bản nghiệm thu khối lượng là gì?

Biên bản nghiệm thu khối lượng là biên bản được lập ra để làm căn cứ đánh giá về nội dung và chất lượng công việc của người thực hiện dựa trên khối lượng của công việc, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.

Biên bản này có vai trò rất quan trọng và thường được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực đặc biệt là thi công công trình xây dựng, dự án,..để có thể nắm được nội dung công việc cụ thể đã thực hiện ra sao, chất lượng công việc đạt được căn cứ vào nguyên vật liệu, công cụ và nội dung công việc cụ thể.

Để có thể nghiệm thu khối lượng của một công trình, dự án nào đó thường sẽ phải căn cứ trên một số tiêu chí cụ thể như là nội dung công việc có chính xác đầy đủ không; trong mỗi thời điểm thực hiện nghiệm thu khối lượng của từng giai đoạn, từng hạng mục thì cần có biên bản ghi rõ ràng, chi tiết.

Từ đó có thể thấy được rằng quá trình thực hiện việc nghiệm thu và bản nghiệm thu khối lượng có vai trò rất quan trọng không chỉ đối với người thực hiện công việc mà còn đối với khách hàng để có thể nắm được nội dung công việc một cách chi tiết nhất.

Khi nào cần biên bản nghiệm thu khối lượng?

Thực tế hiện nay có rất nhiều trường hợp cần sử dụng và lập biên bản nghiệm thu khối lượng như:

– Trong quá trình thực hiện việc kiểm tra các hoạt động và  giám sát tiến độ kết quả công việc, công trình trước khi đưa vào sử dụng thì cần phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành để ghi lại tất cả các thông tin để tiến hành kiểm nghiệm.

– Biên bản nghiệm thu khối lượng cũng thường được thực hiện trong việc xây dựng để thực hiện việc đánh giá chất lượng của công trình đang thi công và toàn bộ kết quả của việc xây lắp trước khi đưa công trình và hạng mục công trình đó vào sử dụng.

– Ngoài ra để nghiệm thu một số công việc nào đó như dự án,…thì cũng cần sử dụng biên bản về nghiệm thu khối lượng công việc, chất lượng công việc trong quá trình thực hiện sự án, ảnh hưởng đến độ bền vững và điều kiện sử dụng,…

Từ đó có thể thấy được rằng trong rất nhiều trường hợp trên thực tế cần phải có biên bản nghiệm thu công việc để có thể nắm được tiến trình của công việc, chất lượng của công việc từ đó có thể đưa ra được phương án giải quyết phù hợp nhất.

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Công trình: Xây dựng trường tiểu học

– Gói thầu: TH 24569

– Số Biên bản nghiệm thu: 02

– Ngày nghiệm thu: 12/11/2020

– Khối lượng thực hiện: từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến ngày 01 tháng 10 năm 2020

I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:

1. Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng

(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: Nguyễn Đức Tú Chức vụ: Giám đốc

– Ông: Nguyễn Đình Tuấn  Chức vụ: Giám sát công trình

2. Đại diện nhà thầu thi công: Phạm Đức Quang

– Ông: Nguyễn Đức Anh Chức vụ: Giám sát công trình

II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

STT HẠNG MỤC
CÔNG VIỆC
Đơn
vị
tính
KHỐI LƯỢNG Ghi chú
Trúng thầu Đã điều chỉnh
bổ sung
Đã nghiệm thu các đợt trước Nghiệm thu đợt này
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Lắp dựng cốt thép móng Tấn 07 10 03 05 không

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán.

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XD
(Hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ghi tên Nhà thầu thi công)
CÁN BỘ GS P. GIÁM ĐỐC CÁN BỘ KT GIÁM ĐỐC

 Hướng dẫn soạn mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Cũng như việc thực hiện soạn thảo các mẫu biên bản khác thì khi soạn thảo biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành cần có những nội dung:

– Phần quốc hiệu tiêu ngữ là phần không thể thiếu trong mỗi biên bản

– Tiếp theo là tên biên bản được trình bày căn đều hai bên của trang giấy và viết in hoa, cụ thể là BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

– Tiếp đó cần ghi đầy đủ tên của công trình được nghiệm thu, tên gói thầu và số biên bản nghiệm thu khối lượng được lập, thông tin cụ thể về ngày nghiệm thu;

– Khối lượng công việc đã thực hiện ghi cụ thể bắt đầu từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

– Thông tin của các bên tham gia thực hiện việc nghiệm thu bao gồm đại diện của ban quản lý đầu tư xây dựng và đại diện nhà thầu thi công, ở phần này cần ghi đầy đủ họ và tên, chức vụ của từng người tham gia.

– Tiếp theo là nội dung thống nhất về việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong mục này sẽ có thông tin về số thứ tự, hạng mục từng công việc, đơn vị tính, khối lượng gồm có các thông tin về việc trúng thầu, đã điều chỉnh bổ sung, đã nghiệm thu các đợt trước, nghiệm thu đợt này và phần ghi chú nếu có.

– Sau khi thực hiện việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, các quy chuẩn, quy phạm áp dụng, đề nghị thanh toán thì các bên sẽ ký vào biên bản nghiệm thu.

Đây là những nội dung thông tin cần phải có trong khi soạn thảo biên bản nghiệm thu về khối lượng hoàn thành.

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng excel

Tương tự như các mẫu biên bản nghiệm thu khác biên bản nghiệm thu khối lượng excel cũng gồm các thông tin như là quốc hiệu tiêu ngữ, thông tin của sản phẩm cần thực hiện nghiệm thu như số thứ tự, mã hiệu đơn giá, nội dung công việc, đơn vị tính, khối lượng kích thức như chiều dài, chiều rộng, chiều cao về hệ số; thông tin về khối lượng của từng phần, của tuần bộ, thông tin của các bên tham gia nghiệm thu và chữ ký của các bên.

Sau khi hoàn thành xong bản nghiệm thu thì các bên thực hiện việc nghiệm thu sẽ ký vào biên bản theo quy định.

Việc điền thông tin ở mẫu excel cũng tương tự như các mẫu ở trên khi thực hiện việc lập biên bản nghiệm thu. Tuy nhiên việc lập mẫu trên excel sẽ được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn cho các bên trong việc thực hiện nghiệm thu.

Ngoài việc lập biên bản nghiệm thu theo thông thường thì việc lập bản nghiệm thu trên excel cũng được sử dụng rất phổ biến hiện nay tạo thuận lợi cho việc lập biên bản nghiệm thu cũng như điền các thông tin được dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng vật tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2020

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ

Số:  02/NTKLVT

Công trình:  Đường giao thông Đông Anh, Hà Nội

Địa điểm xây dựng:  Khu Cầu Lớn, xã Nam Đồng, huyện Đông An, Hà Nội

1. Đối tượng nghiệm thu:

Tên công việc nghiệm thu: Công tác tập kết vật liệu phục vụ thi công

Vật liệu: Cát bê tông, đá 4×6, đá 1×2, xi măng, sắt thép, gỗ ván

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Đại diện ban giám sát cộng đồng:

Ông: Lê Đức Lâm         Chức vụ: Tổ trưởng

b. Đại diện Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn & đầu tư xây dựng Vũ Nam

Ông: Vũ Đức Trung       Chức vụ: CB giám sát

c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Trường Huy

Ông: Lê Đình Anh         Chức vụ: CB kỹ thuật

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu :  08h  ngày  17  tháng  11  năm 2020

Kết thúc:  11h  ngày  17 tháng  11  năm 2020

Tại: công trường thi công công trình.

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a/ Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng:

+ TCVN 4055:2012 – Tổ chức thi công

– Biên bản nghiệm thu nội bộ số:  02/NTVT

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:   02/YCNTVT

– Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

b/ Về khối lượng vật liệu: có bảng tổng hợp kèm theo

c/ Về chất lượng vật liệu: Đảm bảo đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo tiêu chuẩn vật liệu xây dựng.

d/ Các ý kiến khác (nếu có): Không

5. Kết luận:

– Chấp nhận nghiệm thu

– Đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

Các bên tham gia nghiệm thu

Giám sát cộng đồng                                                        Tư vấn giám sát                       Đơn vị thi công

Tương tự như các mẫu biên bản khác thì biên bản nghiệm thu vật tư cũng sẽ gồm có quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm lập biên bản, tên biên bản;

– Thông tin về tên của công trình cần nghiệm thu, địa điểm, đối tượng nghiệm thu ở đây là vật tư, cần ghi rõ thông tin về vật tư cần nghiệm thu ví dụ như là Cát bê tông, đá 4×6, đá 1×2, xi măng, sắt thép, gỗ ván,…

– Thành phần trực tiếp tham gia việc nghiệm thu như đại diện của bên giám sát, bên tư vấn giám sát, đại diện của nhà thầu thi công;

– Thời gian thực hiện việc nghiệm thu cần ghi cụ thể thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, ghi ngày tháng năm thực hiện việc nghiệm thu.

– Tiếp đó sẽ đánh giá về nội dung công việc đã thực hiện và kết luận có chấp nhận việc nghiệm thu hay là không và các bên tham gia thực hiện việc nghiệm thu sẽ ký vào biên bản.

Mong rằng qua nội dung bài viết trên của đã giải đáp được cho quý độc giả những nội dung thông tin về biên bản nghiệm thu khối lượng là gì, khi nào cần sử dụng đến loại biên bản này và một số mẫu biên bản nghiệm thu được sử dụng trong một số lĩnh vực hiện nay.

Câu hỏi : thi công nhà xưởng

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU