Bảng theo dõi lấy mẫu thép tại hiện trường

0
467
 


Mật khẩu : Cuối bài viết

BẢNG THEO DÕI LẤY MẪU thép TẠI HIỆN TRƯỜNG

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

STT

 

Ngày lấy mẫu

 

Nhà sản xuất Ký hiệu mẫu Đường kính (mm) Mác thiết kế

(Kg/cm2)

Ghi chú
Giới hạn chảy Giới hạn bền
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

         Đại diện tư vấn giám sát                                                                Đại diện đơn vị thi công

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SINSUNG SU-100 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải