Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị

0
6231

Biên bản nghiệm thu chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị là biên bản được sử dụng kiểm tra hay thẩm định chất lượng của vật tư, vật liệu, thiết bị được sử dụng trong các công trình thi công, dự án xây dựng. Để soạn thảo biên bản này thì cần phải biết những gì liên quan tới nội dung biên bản hay cần chú ý những vấn đề nào, trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết vấn đề này.
Download Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị

Mật khẩu : Cuối bài viết

Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công trình xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ

SỐ: …………………..

Công trình: ………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục: …………………………………………………………………………………………………………

  1. Thiết bị (hoặc cụm thiết bị) được nghiệm thu: …………………………………………………….

(Ghi rõ tên thiết bị được nghiệm thu)

  1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
  • Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)………………………………..

– Ông: ……………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………

  • Đại diện Nhà thầu thi công: ………………………..(Ghi tên nhà thầu)………………………….

– Ông: …………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

  1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: …………..giờ……ngày…….tháng……năm……

Kết thúc: ………….giờ……ngày……..tháng……năm……

Tại công trình: ……………………………………………………………………………………………………

  1. Đánh giá công tác chế tạo, lắp đặt:
  2. Về căn cứ nghiệm thu:

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế được phê duyệt :

Bản vẽ số: (Ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

– Tiêu chuẩn, quy phạm gia công chế tạo, lắp đặt được áp dụng:

(Ghi rõ các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng)

– Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng: Hồ sơ mời thầu

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình chế tạo, lắp đặt:

(Ghi tên, số các kết quả thí nghiệm: Kéo nén thép, siêu âm đường hàn, thử kín nước, các chứng chỉ xuất xưởng vv…)

– Biên bản nghiệm thu các công việc hoàn thành trong quá trình gia công chế tạo.

– Nhật ký thi công, giám sát.

– Bản vẽ hòan công do nhà thầu lập.

  1. Về chất lượng chế tạo, lắp đặt:

(Ghi rõ chất lượng công tác chế tạo, lắp đặt có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, qui phạm  áp dụng)

  1. Các ý kiến khác (nếu có):
  2. Kết luận:

(Cần ghi chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu để cho triển khai giai đoạn thi công tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi tiến hành chạy thử không tải).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Câu hỏi : thi công nhà xưởng

Mật khẩu: 201XXXX (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.