Google search engine
Trang chủBiên bản nghiệm thuBiên bản nghiệm thu công việc lập dự án đầu tư

Biên bản nghiệm thu công việc lập dự án đầu tư

Quá trình lập dự án đầu tư 2 bên chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế sẽ tiến hành lập hồ sơ nghiệm thu :

Công ty CP Tư  vấn xây dựng và thương mại phục hưng

———————

 

Số:            BBNT/KD_PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- o0o ——-

Ngày        tháng        năm 200…

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỒ SƠ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Hợp đồng số:      28      /HĐ-XD / 2008

 

Giai đoạn    : LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Công trình  : KHU SINH THÁI BIỂN – NGHỈ CUỐI TUẦN ĐÔNG HƯNG

Đối tượng nghiệm thu: 

                   +

 1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu :
 2. Chủ đầu tư (Bên A): CÔNG TY CP ĐÔNG HƯNG

Ông : Nguyễn Hồng Thái                            Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bà   : Nguyễn Thị Thùy Dương         Chức vụ: Kỹ sư Kinh tế

 1. Nhà nhận thầu (Bên B): CÔNG TY TNHH XD VÀ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

Ông :  Lê Văn Quảng                        Chức vụ: Giám đốc

………………………………………………………………………………………

 1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:                              ngày          tháng        năm 200…

Kết thúc:                             ngày          tháng        năm 200…

 1. Đánh giá hồ sơ:
 2. Chất lượng hồ sơ dự án:
 • Hồ sơ được lập phù hợp với yêu cầu trong hợp đồng số ……/HĐKT/200… ngày ..…../……./200…
 • Phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan.
 • Tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng và quy định hiện hành của nhà nước.
 • Báo cáo do Bên B lập đã được các cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.
 1. Khối lượng công việc bên B đã hoàn thành:

Bên B đã hoàn thành báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình Khu sinh thái biển – nghỉ cuối tuần Đông Hưng, theo hợp đồng số…. /HĐKT/200… ngày …. tháng …. năm 200….

 1. Hình thức và số lượng hồ sơ:

Hồ sơ giao nhận gồm:

–   4 bộ báo cáo khảo sát địa chất.

–   01 đĩa CD có đầy đủ các nội dung trên .

 1. Kết luận:
 • Chấp nhận nghiệm thu báo cáo địa chất công trình Khu sinh thái biển – nghỉ cuối tuần Đông Hưng .
 • Hai Bên tiến hành lập Biên bản nghiệm thu này làm cơ sở để tiến hành thanh quyết toán.
 • Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU