Biên bản phát sinh

0
2573


Mật khẩu : Cuối bài viết

BIÊN BẢN PHÁT SINH

 

Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Căn cứ Hợp đồng giao nhận thi công số: ………………………giữa ………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Căn cứ theo yêu cầu của đơn vị thụ hưởng.
  • Căn cứ tình hình thi công thực tế tại công trường.

Tại hiện trường, đại diện các bên gồm có:

– Đại diện chủ đầu tư: …………………………….……………………………………………….…

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị thiết kế : …………………………………………….………………………….…

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: …………………………….………………………….…………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị thụ hưởng: ……………………………………………………………….…………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

– Đại diện nhà thầu xây lắp: ………………………………………….………………….……………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Sau khi xem xét thực tế tại hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt, các bên cùng thống nhất và xác nhận những hạng mục phát sinh như sau:

PHẦN PHÁT SINH TĂNG :

A.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHẦN PHÁT SINH GIẢM (NẾU CÓ)

A.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản này được lập thành 10 bản, mỗi bên giữ 02 bản làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán sau này.

     Đại diện chủ đầu tư                                                      Đại diện đơn vị thiết kế

 

 

 

 

 Đại diện đơn vị tư vấn giám sát                                 Đại diện đơn vị thụ hưởng

  

Đại diện đơn vị thi công

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Sankaku S-07
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd

►Group Kho bản vẽ - Chia sẻ Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất https://bit.ly/nhathauuytin

Mình hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.