Google search engine
Trang chủBiên bản nghiệm thuDanh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng

Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng


Mật khẩu : Cuối bài viết

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU

HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Chủ đầu tư : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

STT Nội dung SL Xác nhận Người thực hiện Ghi chú
Không Chủ

đầu

vấn

Nhà

 thầu

<A> Hồ sơ pháp lý
01 – Giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.       x      
02 – Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền.       x      
03 – Quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên bản. giao mốc, bản đồ cắm mốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.       x      
04 -Giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền cấp.       x      
05 -Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về thiết kế và thiết bị PCCC.       x      
06 -Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền về bảo vệ môi trường.       x      
07 -Văn bản chấp thuận đấu nối hạ tầng (điện, cấp thóat nước …)       x      
08 – Văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền về tư vấn, xây lắp, mua sắm thiết bị.       x     Kèm theo kế họach đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu, thông báo trúng thầu.
09 – Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với tổ chức tư vấn thực hiện: khảo sát, thiết kế, giám sát, kiểm định chất lượng, các nhà thầu xây lắp.       x      
10 – Hợp đồng giữa nhà thầu chính và các nhà thầu phụ.           x  
11 -Điều kiện năng lực của các tổ chức tư vấn, nhà thầu xây dựng.         x x  
12 – Các quyết định bổ nhiệm nhân sự công trình và sơ đồ tổ chức.       x x x  
13 – Biên bản nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.       x      
14 – Biên bản nghiệm thu các bước thiết kế.       x      
15 – Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.             Kèm thuyết minh tính tóan, tổng dự tóan.
  + Kiến trúc       x      
  + Kết cấu       x      
  + Điện nước       x      
16 – Kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật của tổ chức tư vấn không thực hiện thiết kế.       x      
17 – Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền.       x     Hồ sơ thiết kế cơ sở.
18 – Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư.       x      
19 – Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình.       x      
20 – Lệnh khởi công.       x      
21 – Văn bản nghiệm thu đưa vào sử dụng các hệ thồng kỹ thuật như:              
  + PCCC, chống sét.       x     CA PCCC
  + Bảo vệ môi trường.       x     Sở TNMT
  + Đấu nối hạ tầng (điện, cấp thóat nước).       x     Sở LĐTBXH
22 – Biên bản của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.       x     Sở Xây Dựng
<B> Tài liệu quản lý chất lượng (Do nhà thầu xây dựng lập)
01 – Bản vẽ hòan công tòan bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình.           x  
02 – Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình.           x  
03 – Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình.           x  
04 – Các chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng trang thiết bị kỹ thuật lắp đặt trong công trình.           x  
05 – Các biên bản nghiệm thu chất lượng công tác xây dựng.           x Gồm cả BB lấy mẫu, yêu cầu NT, NT nội bộ.
06 – Các biên bản nghiệm thu chạy thử thiết bị đơn động, liên động không tải và có tải.           x  
07 – Báo cáo kết quả thí nghiệm do một tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân và phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.           x  
08 – Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng.       x x    
09 – Nhật ký công trường.           x  
10 – Bản kê các thay đổi so với thiết kế đã được phê duyệt.         x x CTCT, bản vẽ thay đổi, BB phát sinh, BB thay đổi.
11 – Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có)         x x BB xử lý KT và xác nhận XLKT
12 – Báo cáo của tư vấn kiểm định của bộ phận, hạng mục không đảm bảo chất lượng (nếu có)         x    
13 – Biên bản nghiệm thu giai đọan xây lắp.           x  
14 – Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình.           x  
15 – Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.           x  
16 – Báo cáo của chủ đầu tư về quá trình xây dựng và chất lượng công trình.       x      
17 – Báo cáo của nhà thầu về quá trình xây dựng và chất lượng công trình.           x  
18 – Báo cáo của tư vấn giám sát về quá trình xây dựng và chất lượng công trình.         x    
19 – Báo cáo của tư vấn thiết kế về quá trình xây dựng và chất lượng công trình.         x    

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-750 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👈

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -
Google search engine

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT QUAN TÂM NHIỀU