Phiếu lấy mẫu vật liệu tại hiện trường


Mật khẩu : Cuối bài viết

 

Số           /LMVL                                                                                                              F12-TED

 

PHIẾU LẤY MẪU VẬT LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Công trình :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm   :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bộ phận lấy mẫu : ………………………………………………………………………………………………………..

Mục đích lấy mẫu: ………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu lấy mẫu :            * Số mẫu của một tổ mẫu : ……………….

* Tần suất : …………/ 1 tổ mẫu

Bảng thống kê vị trí , (đường kính) và ký hiệu mẫu :

STT VỊ TRÍ /ĐƯỜNGKÍNH KÝ HIỆU MẪU KÍCH THƯỚC GHI CHÚ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Chữ ký cuả đại diện các bên :

Chủ đầu tư                GS thi công XL                Người lấy mẫu của                    Nhà thầu XL

Đơn vị thí nghiệm (nếu có)

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh Hòa Phát HP-688 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX000 (6 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG ĐẸP
Trụ sở chính: Số 17 Tố Hữu – C37 Bộ Công An – Tố Hữu – Nam Từ Liêm

Hotline : 0904.87.33.88 - 0912.07.64.66
Website: www.VNCDesign.com.vn - www.Nhaxuongdep.net
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải