Biên bản nghiệm thu và bàn giao lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường dân sinh Phiêng Vai đi khuổi von Xã Nậm kề mường nhé điện biên

0
5826

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 Mường Nhé, ngày……tháng……năm 2006

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU BÀN GIAO HỒ SƠ LẬP BÁO CÁO KTKT

Công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1

xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

 

– Căn cứ hợp đồng số:    / HĐ-XD, ngày    tháng     năm 2006 giữa UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé ( bên A) với Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Chiến Thắng (bên B). V/v  Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KTKT công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

– Căn cứ vào khối lượng hoàn thành hồ sơ lập báo cáo KTKT công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biêndo Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng  Chiến Thắng tỉnh Lai Châu thực hiện năm 2006.

Hôm nay, tại UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé chúng tôi gồm có:

1.Đại diện bên A:  UBND xã Nậm Kè huyện Mường Nhé

– Ông: ……………………………………     Chức vụ: ………………

– Ông (Bà):  …………………………………………     Chức vụ: …………………..

2.Đại diện bên B: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chiến Thắng

– Ông: Trần Văn Chiến                                – Chức vụ:  Giám đốc

– Bà:  Mai Thị Nguyệt                                  – Chức vụ:  Kế toán

  1. Thời gian nghiệm thu:

-Bắt đầu: ……………… ngày………tháng……..năm 2006

-Kết thúc:……………… ngày……… tháng………năm 2006

Sau khi xem xét khối lượng thực hiện và hoàn thành công tác lập Báo cáo KTKT công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên Chúng tôi thống nhất nghiệm thu như sau:

  1. Khối lượng thực hiện:

Khảo sát địa hình

Lập hồ sơ báo cáo KTKT công trình: Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

  1. Khối lượng bàn giao:

– Hồ sơ báo cáo KTKT: 08 bộ

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: 08 bộ

Biên bản nghiệm thu, bàn giao hồ sơ lập báo cáo KTKT công trình cấp Đường dân sinh Phiêng Vai – Huổi Khon 1 xã Nậm Kè huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên làm cơ sở cho việc nghiệm thu thanh toán sau này,

Biên bản này được lập thành 08 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 bản để thực hiện./.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn

Mình là Tony Quang (Phạm Văn Quang), hiện đang là CEO & Co-Founder của AZHome Group. Trong blog của mình chia sẻ các kiến thức các tài liệu về lĩnh vực Xây Dựng - Kiến Trúc – Nội thất , đúc kết từ hơn 15 năm công tác qua nhiều vị trí, starup khác nhau từ các công ty trong và ngoài nước . Ngoài chia sẻ trên blog, mình cũng đang tư vấn dịch vụ cho rất nhiều công ty trong ngành với các kiến thức có được. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây