Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động có tải (phần nước)

0
5355
 

(Hosoxaydung.com) – Tham khảo Lắp đặt thiết bị chạy thử liên động có tải (phần nước). Sẽ rất hữu ích cho các bạn làm xây dựng vì nội dung tài liệu bao gồm đầy đủ các form bảng biểu dùng cho thi công các bạn có thể Dowload về tham khảo.Xem thêm :86 mẫu biên bản nghiệm thu công trình


Mật khẩu : Cuối bài viết

NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG

(Ap dụng PL 4A- Nghị định số 209/2004/ NĐ- CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

 

Công trình: ………………………………………………………………………………………………

 1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu:

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI

 1. Đối tượng kiểm tra:
Số TT Tên hệ thống thiết bị Thời gian chạy thử Vị trí lắp đặt Kết quả kiểm tra
Bắt đầu Kết thúc   Đạt K.Đạt
HỆ THỐNG CẤP

THOÁT NƯỚC

 

 1. Thành phần tham gia nghiệm thu:
 2. Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây lắp do chủ đầu tư (kỹ thuậtA):

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 1. Cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng (kỹ thuật B)

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

 1. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu  : ……… ngày ……tháng ………Năm 200

Kết thúc : ………ngày ……tháng ………Năm 200

Tại : ……………………

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện :
 2. Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

– Căn cứ vào phiếu yêu cầu nghiệm thu số  ………………của doanh nghiệp xây dựng .

– Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công được duyệt của chủ đầu tư số :

…………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ vào những thay đổi thiết kế  đã được chấp thuận ( nếu có) :

……………………………………………………………………………………………………………

– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng :

+ TCVN 55194 – 1998 : Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình.Thi công và nghiệm thu.

+ TCVN 6250 – 1997 : Ong Polyvinyl clorua cứng(PVC-u) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.

+ TCVN 6151 – 1996 : Ong phụ tùng nối bằng Polyvinyl clorua cứng(PVC-u) dùng để cấp nước – Yêu cầu lỹ thuật.

+ QCXDVN II : Hệ thống cấp thoát nước bên trong.

– Căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật riêng của công trình: …………………………………………………………………

– Căn cứ vào các phiếu kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu

……………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ vào sổ nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các biên bản khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu :

……………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ vào biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng số :

……………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ vào biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng số

……………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ vào kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ:

……………………………………………………………………………………………………………

– Căn cứ vào bản vẽ hoàn công công trình xây dựng (có danh mục đính kèm)

– Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng;

– Căn cứ vào Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định.

……………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Về chất lượng thiết bị chạy thử liên động không tải :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

c.Công suất thực tế đưa vào vận hành:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Các ý kiến khác nếu có .

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Y kiến của nguời giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc TVGS .

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Kết luận :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

Cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư                                                        Cán bộ kỹ thuật của doanh

(hoặc của tổ chức tư vấn thực hiện giám sát thi                                   nghiệp xây dựng

công xây lắp do chủ đầu tư thuê)

 

 

 

Hồ sơ nghiệm thu công việc gồm  :

 • Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có;
 • Các tài liệu căn cứ để nghiệm thu

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh KS-950 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây