[Download] hồ sơ nghiệm thu PCCC đầy đủ

0
344
 

Hồ sơ xây dựng  là kho tài liệu hữu ích về xây dựng. Các bạn sẽ tìm thấy vô số tài liệu về xây dựng như các tài liệu học dự toán cho người mới bắt đầu. Hay các mẫu dự toán bằng excel tiện dụng cho người dụng và cả các thư viện về revit, 3DsMax. Hay các thư viện về SketchUp cũng được chúng tôi cập nhật hằng ngày. Hôm nay để tiếp thêm vào kho tài liệu này chúng tôi gửi đến các bạn hồ sơ nghiệm thu PCCC đầy đủ, đầy đủ, chi tiết cho các bạn dễ sử dụng. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để biết chi tiết về các làm

Download [Download] hồ sơ nghiệm thu PCCC đầy đủ

Mật khẩu : Cuối bài viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____*****_____

Bắc Ninh, ngày …… tháng …… năm 2021

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Số: NT/PCCC/XDW 01

Công trình: Khu nhà xưởng CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA SANSHUNG VINA

Địa điểm: Lô 6 cụm công nghiệp Tân Hồng, Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Hạng mục: Hệ thống chữa cháy toàn khu và báo cháy xưởng

 1. Đối tượng nghiệm thu:

– Tên công việc được nghiệm thu: Lắp đặt dây dẫn cho đầu báo beam, đầu báo khói, đèn exit, đèn chiếu sáng sự cố, tổ hợp chuông đèn nút ấn, tủ trung tâm báo cháy 4 kênh

 1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 2. Đại diện chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA

– Ông: KWANG CHUNG WAN                                     Chức vụ:       Giám đốc

– Bà :   ĐÀO THỊ HOÀI THANH                            Chức vụ:        Phó giám đốc

 1. Đại diện nhà thầu thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AZHOME VIỆT NAM

– Ông: PHẠM VĂN QUANG                                  Chức vụ:       Giám đốc

– Ông: NGUYỄN NGỌC THANH                              Chức vụ:       CBKT

II.Thời gian nghiệm thu:                                                                 

– Bắt đầu:      …… h …… ngày …… tháng …… năm 2021

– Kết thúc:     …… h …… ngày …… tháng …… năm 2021

– Tại: Lô 6 cụm công nghiệp Tân Hồng, Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

III. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:                                                    

 1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Bản vẽ thiết kế thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy được thẩm duyệt.

 1. Tiêu chuẩn nghiệm thu:

+ TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật.

+ Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các tài liệu liên quan khác.

 

 1. Chất lượng công việc xây dựng: (Đối chiếu với TK, TCXD & yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng)
TT NỘI DUNG KIỂM TRA KẾT QUẢ KIỂM TRA
ĐẠT CHẤT LƯỢNG K.ĐẠT
1. Vật liệu
2. Lắp đặt theo thiết kế

                                                               

 1. Các ý kiến khác (nếu có):…………………………………………………………………..
 2. Kết luận:…………………………………………………………………………………………………………….

Đồng ý nghiệm thu công việc, cho chuyển công việc tiếp theo.

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA

ĐẠI DIỆN NHÀ THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AZHOME VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____*****_____

Bắc Ninh, ngày …… tháng …… năm 2021

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Số: NT/PCCC/XDW 02

Công trình: Khu nhà xưởng CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA SANSHUNG VINA

Địa điểm: Lô 6 cụm công nghiệp Tân Hồng, Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Hạng mục: Hệ thống chữa cháy toàn khu và báo cháy xưởng

 1. Đối tượng nghiệm thu:

– Tên công việc được nghiệm thu: Lắp đặt đầu báo beam, đầu báo khói, đèn exit, đèn chiếu sáng sự cố, tổ hợp chuông đèn nút ấn, tủ trung tâm báo cháy 4 kênh

 1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
 2. Đại diện chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA

– Ông: KWANG CHUNG WAN                                     Chức vụ:       Giám đốc

– Bà :  ĐÀO THỊ HOÀI THANH                             Chức vụ:        Phó giám đốc

 1. Đại diện nhà thầu thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AZHOME VIỆT NAM

– Ông: PHẠM VĂN QUANG                                  Chức vụ:       Giám đốc

– Ông: NGUYỄN NGỌC THANH                             Chức vụ:       CBKT

II.Thời gian nghiệm thu:                                                                 

– Bắt đầu:      …… h …… ngày …… tháng …… năm 2021

– Kết thúc:     …… h …… ngày …… tháng …… năm 2021

– Tại: Lô 6 cụm công nghiệp Tân Hồng, Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

III. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:                                                    

 1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Bản vẽ thiết kế thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy được thẩm duyệt.

 1. Tiêu chuẩn nghiệm thu:

+ TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật.

+ Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các tài liệu liên quan khác.

 

 1. Chất lượng công việc xây dựng: (Đối chiếu với TK, TCXD & yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng)
TT NỘI DUNG KIỂM TRA KẾT QUẢ KIỂM TRA
ĐẠT CHẤT LƯỢNG K.ĐẠT
1. Vật liệu
2. Lắp đặt theo thiết kế

                                                               

 1. Các ý kiến khác (nếu có):…………………………………………………………………..
 2. Kết luận:…………………………………………………………………………………………………………….

Đồng ý nghiệm thu công việc, cho chuyển công việc tiếp theo.

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA

ĐẠI DIỆN NHÀ THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AZHOME VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____*****_____

Bắc Ninh, ngày …… tháng …… năm 2021

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC

CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Số: NT/PCCC/HTW

Công trình: Khu nhà xưởng CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA SANSHUNG VINA

Địa điểm: Lô 6 cụm công nghiệp Tân Hồng, Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Hạng mục: Hệ thống chữa cháy toàn khu và báo cháy xưởng

 1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu
 2. Đại diện chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA

– Ông: KWANG CHUNG WAN                                     Chức vụ:       Giám đốc

– Bà :  ĐÀO THỊ HOÀI THANH                             Chức vụ:        Phó giám đốc

 1. Đại diện nhà thầu thi công : CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AZHOME VIỆT NAM

– Ông: PHẠM VĂN QUANG                                  Chức vụ:       Giám đốc

– Ông: NGUYỄN NGỌC THANH                             Chức vụ:       CBKT

II.Thời gian nghiệm thu:                                                                 

– Bắt đầu:      …… h …… ngày …… tháng …… năm 2021

– Kết thúc:     …… h …… ngày …… tháng …… năm 2021

– Tại: Lô 6 cụm công nghiệp Tân Hồng, Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

III. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:                                                    

 1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Bản vẽ thiết kế thi công hệ thống phòng cháy, chữa cháy được thẩm duyệt.

 1. Tiêu chuẩn nghiệm thu:

+ TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật.

+ Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và các tài liệu liên quan khác.

 1. Nghiệm thu về vật tư chính:

Bên B đã lắp đặt hoàn thiện và bàn giao cho bên A khối lượng vật tư chính như sau:

 

TT Tên vật tư Xuất xứ Đơn vị Khối lượng
 Hệ thống báo cháy
1 Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh Đài Loan cái 1
2 Đầu báo beam Đài Loan cái 6
3 Đầu báo khói Đài Loan cái 3
4 Chuông báo cháy Đài Loan cái 11
5 Nút ấn báo cháy Đài Loan cái 11
6 Đèn báo cháy Đài Loan cái 11
7 Đèn thoát hiểm T.Quốc cái 8
8 Đèn chiếu sáng sự cố T.Quốc cái 14
9 Dây điện pvc/pvc/cable 10px2x0.5mm2 Việt Nam m 40
10 Dây điện pvc/pvc/cable 2px10mm2 Việt Nam m 1944
11 Ống luồn dây Việt Nam m 972
12 Hộp nối dây Việt Nam cái 5

 

 1. Các ý kiến khác (nếu có):…………………………………………………………………..
 2. Kết luận:…………………………………………………………………………………………………………….

Đồng ý nghiệm thu toàn bộ khối lượng, công việc thi công Hệ thống chữa cháy toàn khu và báo cháy xưởng của CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA  để đưa vào sử dụng.

 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH SANSHUNG VINA

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG AZHOME VIỆT NAM

 

Kết luận

Trên đây là trọn bộ hồ sơ nghiệm thu PCCC trong quá trìn thực hiện công việc liên quan đến hệ thống PCCC quý vị có vướng mắc có thể tham khảo bài viết dưới đây hoặc liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời và chính xác nhất

Chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan cùng lĩnh vực tại Hosoxaydung.com

 1. Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC để đưa vào sử dụng
 2. Mẫu dự toán PCCC nhà xưởng
 3. Báo giá thiết kế PCCC
 4. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà máy sản xuất
 5. Đơn xin đề nghị nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy
 6. Hồ sơ nghiệm thu PCCC
 7. Đơn đề nghị điểm định phương tiện PCCC
 8. Báo giá thiết bị PCCC
 9. [Download] hồ sơ nghiệm thu PCCC đầy đủ

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Hosoxaydung.com. Chúc các bạn thành công !

 

Câu hỏi : bộ tời giàn phơi thông minh

Mật khẩu: 201XXXX (8 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

 
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải