Biên bản xác nhận thay đổi thiết kế

  0
  1407
   


  Mật khẩu : Cuối bài viết

  BIÊN BẢN XÁC NHẬN THAY ĐỔI THIẾT KẾ

  VÀ XỬ LÝ KỸ THUẬT THI CÔNG

   

  Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

  Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

  Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. CÁC BÊN THAM DỰ:

  – Đại diện chủ đầu tư: …………………………….……………………………………………….…

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  – Đại diện đơn vị thiết kế : …………………………………………….………………………….…

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  – Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: …………………………….………………………….…………

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  – Đại diện nhà thầu xây lắp: ………………………………………….………………….……………

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

  Ông: ………………………………  Chức vụ: ………………………………

   

  1. SAU KHI XEM XÉT THỰC TẾ TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI HỒ SƠ THIẾT KẾ, CÁC BÊN CÙNG THỐNG NHẤT VỚI NỘI DUNG SAU:
   • Công việc cần xử lý thay đổi thiết kế, và xử lý kỹ thuật thi công :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  2.2   Chi tiết thay đổi thiết kế, và xử lý kỹ thuật thi công :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  2.3   Biện pháp xử lý:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  2.4   Khối lượng phát sinh so với thiết kế (hoặc khối lượng xử lý kĩ thuật) :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. KẾT LUẬN :

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Các bên tham gia (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

  Chủ đầu tư          Tư vấn thiết kế           Tư vấn giám sát         Doanh nghiệp xây dựng

   

   

  Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SANKAKU S-06 có giá bán trên website www.Chogianphoi.vn bao nhiêu ?
  Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

   
  Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải